Nový most přes Sázavu nahradí stávající kovovou lávku pro pěší u skláren. Most spojený s přeložkou silnice druhé třídy ze Zámecké ulice odkloní dopravu dosud vedenou přes světelské náměstí směrem k budoucímu terminálu vysokorychlostní tratě na světelském nádraží. Termín zahájení stavby je do dvou let.

Stavba přemostění se podle mluvčí radnice Blanky Sedlákové dotkla devíti majitelů. S nimi město uzavřelo smlouvy o smlouvách budoucích. „Zatím jsme byli vždy úspěšní. Pouze v jednom případě se nám nedaří s majitelem dohodnout. V nejhorším případě je možné vyvlastnění,“ konstatoval starosta František Aubrecht.

Tak se swapuje v Havlíčkově Brodě.
Swap v Brodě. Někteří hledají originální kousky, maminky zase oblečení pro děti

Na stavbě přeložky se podílí město Světlá a Kraj Vysočina. Podepsali smlouvu o spolupráci. Přitom město má za úkol hlavní administrativu a jednání s majiteli pozemků pod přeložkou. Předpokládané náklady na její stavbu jsou v rozmezí 110 až 140 milionů korun. „Projekt má vyřešit přetížení centra města dopravou a v návaznosti na vedení vysokorychlostní trati už diskutujeme s budoucím investorem o úpravě zdejší železniční stanice a jejího blízkého okolí včetně přejezdu,“ řekl naposledy Deníku hejtman Kraje Vysočina Vítězslav Schrek.

Majitelem pozemku, který zatím nechce svůj majetek směnit ani prodat je společnost Agrofo. Deník navštívil jednoho zástupce společnosti osobně. Nepřál si svoje jméno zveřejnit s ohledem na klid rodiny, s tím, že pokud se bude chtít k jednání s městem vyjádřit, učiní to ve středu 3. května dopoledne. To se ale nestalo.

Zdroj: Deník/Štěpánka Saadouni

Podle mluvčí Sedlákové je přeložka veřejně prospěšnou stavbou. „Výkupy pozemků se řídí podle zákona o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací. Cena obvyklá za výkup pozemku je stanovená znaleckým posudkem vypracovaným dle tohoto zákona,“ upřesnila Sedláková.

Lukáš Rut obchoduje ve Světlé s realitami. „Za pozemek ve Světlé v záplavové oblasti může majitel žádat zhruba 1500 korun za čtvereční metr. Shodou okolností vím, o jaký pozemek se jedná. Věřím, že obě strany se nakonec dohodnou,“ konstatoval makléř.

Nový most a přeložka ve Světlé nad Sázavou

Kde bude stát most: místo lávky u skláren

Význam: odkloní dopravu z centra

První pokusy: před víc než deseti lety

Odhad výdajů: až sto čtyřicet milionů korun

Kraj projekt nejprve nepodpořil: důvodem byla vysoká cena

Aktuálně: radnice s krajem podepsala smlouvu o spolupráci

Součástí stavby je přeložka silnice druhé třídy ze Zámecké ulice k nádraží k budoucímu terminálu vysokorychlostní tratě

Zdroj: Město Světlá nad Sázavou

Most a přeložka splní funkci malého obchvatu. V současné době je lávka, která prošla před několika lety rekonstrukcí, využívaná pro pěší a cyklisty. Jakmile se změní v most, projedou po něm nejen osobní, ale dokonce nákladní auta.

Centrum Světlé trpí hlavně pod koly nákladních aut a kamionů. Cesta z průmyslových zón ve směru Habry a Kolín vede přes náměstí Trčků z Lípy. „Občas je tu takový provoz, že nejde ani přejít,“ poznamenala jedna z obyvatelek Alena Kubátová.

Lávku ke sklárnám využívá například Milan Prchal. „Do Světlé jezdím do práce. Auto nechám u nádraží a přejdu lávku. Nechce se mi jezdit přes město, hlavně když se tam kopalo. Projet od nádraží přes nový most se vším pohodlím, to bych bral,“ zdůraznil Prchal.

Město Světlá podle starosty Aubrechta tvoří v současné době dokumentaci pro stavební povolení, kterou chce mít hotovou na podzim. Stavba přeložky může začít do dvou let. „V roce 2027 má začít jezdit přes Vysočinu vysokorychlostní trať a superzastávka je ve Světlé,“ zdůraznil starosta.

Podle mluvčí Kraje Vysočina Eva Neuwirthové pro přeložku silnice druhé třídy mezi obchodním řetězcem Penny Market a světelskými sklárnami, budou částečně budou využity i stávající místní komunikace a prostranství, která čekají úpravy. Jejich rozsah má upřesnit zpracovávaná projektová dokumentace.

Celková délka úprav je přes 600 metrů. V daném území je mnoho inženýrských sítí, které musejí být přeloženy nebo upraveny.