Ministerstvo životního prostředí totiž tamní radnici oznámilo, že její žádost o poskytnutí dotace na zateplení tří školních budov byla kladně vyřízena.

„Získáme tak jednadvacet milionů korun," upřesnil starosta Světlé nad Sázavou Jan Tourek a dodal, že dotační peníze mohly pokrýt až devadesát procent uznatelných rozpočtových nákladů.

Akce na dva roky

Zateplení a nové fasády v úhrnné ceně devětadvaceti milionů korun se postupně dočkají objekty základní školy a mateřské školy v Lánecké ulici a také budova mateřské školy Na Sídlišti. „Teď  vypíšeme veřejnou soutěž na zhotovitele. Vypadá to, že veřejné soutěže budou tři, na každou školu zvlášť. Uvažujeme ale také o sloučení třeba dvou a jedné," pokračoval Tourek. Ten poznamenal, že první práce budou zahájeny o prázdninách. „Letos ale všechny práce neskončí. Harmonogram celé akce je rozepsán na roky 2014 a 2015," řekl Tourek.

Světelská radnice počítá s tím, že projektovaná cena ve výši devětadvaceti milionů korun nebude cenou finální.

„Předpokládáme, že se nám nakonec  podaří vysoutěžit cenu nižší," podotkla místostarostka Světlé nad Sázavou Lenka Arnotová.