O lokalitu na břehu řeky Sázavy vedení města usilovalo několik let. S majitelem se dlouho nemohli dohodnout na ceně. Zajímavý pozemek se nakonec podařilo získat za deset milionů. „Po dlouhých jednáních jsme se rozhodli, že celý areál ze strategických důvodů koupíme. Je to v centru města,“ zdůvodnil starosta města Jan Tourek. Město zároveň zakoupilo i sousedící pozemek, na kterém je vstup do světelského podzemí.

Čerstvě po revoluci areál bývalého koupaliště získal soukromý vlastník. Bazén zde již dlouhá léta nefunguje. Zato tu sídlí několik firem a discoklub. „Město tu zatím neplánuje nic budovat. Je ale výhodné ho vlastnit. V příštím roce plánujeme revitalizaci areálu mezi kostelem a radnicí. Tento areál na něj vlastně přímo navazuje,“ uvedl Jan Tourek.

Výhledově by se v areálu bývalého koupaliště mohl opět obnovit bazén, mohl by tady být také lesopark nebo parkoviště. Prostor navazuje na náměstí a bude součástí jeho revitalizace. Z toho také vyplyne jeho další uplatnění. „Využití je mnoho. Předpokládáme, že se o tom povedou ještě dlouhé diskuze, protože to je pozemek, který nemá velikostí a umístěním obdobu,“ doplnil starosta města.

Pro nájemníky areálu by se v nejbližší době nemělo nic změnit. Město objekt bude udržovat v provozuschopném stavu. „Jeho stav není úplně dokonalý, ale zase není takový, aby někoho ohrožoval,“ dodal Jan Tourek. Správou areálu bylo pověřeno Sportovní zařízení Města Světlá nad Sázavou, s.r.o..