Tak by se dal ve stručnosti krátce charakterizovat závěrečný účet hospodaření Světlé nad Sázavou, který radnice před časem zveřejnila.

Celkové příjmy v roce 2012 činily zhruba 136 milionů korun a tento údaj takřka stoprocentně okopíroval plány v rozpočtu. Skutečné výdaje pak lehce překročily 139 milionů korun, což je 91 procent z výdajového rozpočtu.

„Celkové saldo finančního hospodaření města skončilo schodkem ve výši 2 miliony 537 tisíc korun," konstatovala ve své zprávě vedoucího finančního odboru města Jaroslava Žáčková. To však doplnila, že plánovaný schodek byl o dost vyšší – více než 14 a půl milionu korun. „Účetně jsme dosáhli lepšího výsledku, a to tím, že nebyly vyčerpány všechny rozpočtové výdaje. Dalším důvodem kladného výsledku je to, že některé skutečné příjmy byly překročeny. Například příjmy z fotovoltaiky a z pronájmů," dodala Žáčková.

Mezi prostředky, které město do rozpočtu město získává, tvoří největší položku daňové příjmy. Naopak z běžných výdajů, které spolknou ve Světlé 91 milionů korun, tvoří největší část příspěvkové organizace a mimo jiné i výdaje na činnost městského úřadu, městské policie, hasičů, či třeba pojištění městského majetku.