„V Chotěboři jsme od loňského září jednu takovou rozjeli a nazvali ji Svobodná škola Chotěboř. Ve smíšené třídě tu máme společně děti prvního a druhého ročníku. Aniž by potřebovaly být hodnoceny stupnicí známek 1 až 5, učí se prostě proto, že je věci přirozeně zajímají. Mají prostor přijít si na ně samy, vlastním tempem a po svém. Chybu nevnímají jako něco negativního, ale jako součást zpětné vazby, díky které mají možnost se zlepšovat. Program dne pružně reaguje na jejich náladu a zájem," uvedla za Svobodnou školu Petra Polívková.

Ta dodala, že učitelé s dětmi pracují ve větších blocích – epochách.

„Ty nám umožňují hlouběji se do konkrétní oblasti ponořit, nebo je vhodně propojovat v rámci mezipředmětových projektů," vysvětlila Polívková.

Většina školních činností je spojena s pohybem, hodně času tráví žáci v přírodě a učí se přímo z ní.

Na stejnou úroveň jako vědomosti staví Svobodná škola takzvané měkké dovednosti: tedy komunikaci, kreativitu, sebeřízení, řešení problémů, což jsou klíčové kompetence k tomu, aby byl člověk schopen adekvátně reagovat na rychle se měnící svět.

„Pro příští školní rok budeme přijímat děti prvního až třetího ročníku. Srdečně tedy zveme všechny zájemce na schůzku do havlíčkobrodského Mateřského centra Zvoneček, která se uskuteční ve středu 25. ledna v 16.30 hodin. Dozví se veškeré podrobnosti o tom, jak škola funguje, a také to, jaké máme plány na příští školní rok," uzavřela Polívková.