Jejím hlavním posláním je podle autorky projektu a ředitelky školy Pavly Sedláčkové, vytvořit bezpečné prostředí a zachovat dětem vnitřní motivaci učit se.

Od září se ve Svobodné škole vzdělávají v první a druhé třídě necelé dvě desítky žáků. Škola Chotěboř začala v prostorách, kde bude současně fungovat i Šalamounkův Dvoreček, což je dětský klub s celotýdenním dopoledním i odpoledním programem pro předškoláky.

„V současné době pořádáme pravidelná setkání zájemců o novou školu, která od září funguje pod názvem Svobodná škola Chotěboř a je otevřena v budově chotěbořské obchodní akademie. Čeká nás několik setkání pro rodiče budoucích prvňáků, druháků a třeťáků, kteří by k nám mohli v následujícím školním roce nastoupit. Zájemci se dozví podrobnosti o tom, jakým způsobem u nás děti tráví čas, mohou nahlédnout do jejich portfólií, a představíme jim plány na příští školní rok," upřesnila Sedláčková.

Svobodná škola spustila rovněž svoje vlastní webové stránky, kde se rodiče dozví o škole a jejím programu vše potřebné.

Nejbližší šance se s netradiční školou seznámit osobně mají rodiče i děti 29. listopadu přímo v současné třídě Svobodné školy Chotěboř. Havlíčkobrodský deník o tomto neobvyklém vzdělávacím projektu psal již letos na jaře.

Svobodnou školu na podnět Lesní mateřské školy Dvoreček založila iniciativa rodičů z celého Havlíčkobrodska. Posláním alternativní školy je podle Sedláčkové vytvoření láskyplného a podnětného prostoru pro děti a jejich blízké a podpora chuti dětí poznávat svět bez toho, aby byla narušena jejich jedinečnost.

Jak ředitelka upřesnila, vyučování v alternativní škole se odehrává zhruba v patnáctičlenné skupině dětí ve věku šest až osm let.

Nová alternativní škola waldorfského typu pro žáky první a druhé třídy prvního stupně základní školy je od září otevřena v Chotěboři v budově Obchodní akademie.Zdroj: facebook

A čím se alternativní škola liší od té běžné? „Především se neznámkuje, nezkouší, děti nejsou vedeny k dravé soutěživosti, ale ke vzájemnému respektu, učí se pomáhat si navzájem. Cílem je, aby se děti nebály komunikovat s dospělými, udržely si úctu k přírodě, ke všemu, co roste a co se vyvíjí. Nezbytnou součástí školního dne je hra, neboť dítě, které si umí hrát, umí i komunikovat, tím pádem se může i snadněji učit," zdůraznila Sedláčková. Rozdíl mezi běžnou a alternativní školou je i v tom, že nepoužívá od první třídy běžné psací písmo, ale písmo tiskací, které je zpočátku dětskému vnímání a porozumění bližší. Podle názoru ředitelky by se výuky v alternativní škole měly účastnit jen děti rodičů, kteří s nabídnutým programem souzní a mají o něj skutečný zájem a jasné představy.

Jedním z rodičů, který se rozhodl od začátku projektu nechat svoje dítě vzdělávat alternativním způsobem, je například Iva Prášková. „Myslím, že mému dítěti prospěje, když bude v kontaktu s přírodou, nebude jen sedět v lavici, psát a opisovat, co mu někdo jiný nadiktuje. Učit se životem mu rozhodně nemůže uškodit," podotkla paní Iva.

Alternativní škola v Chotěboři se nechala inspirovat různými pedagogickými přístupy a směry, využívá prvky intuitivní, waldorfské a zážitkové pedagogiky.

Nová alternativní škola waldorfského typu pro žáky první a druhé třídy prvního stupně základní školy je od září otevřena v Chotěboři v budově Obchodní akademie.Zdroj: facebook

Co se týče praktické stránky věci, budou žáci alternativní školy ve školním roce 2016/2017 zapsáni pod ZŠ Buttulova v Chotěboři, či dle individuální dohody s rodiči v domácím vzdělávání a každé pololetí přezkušováni na základě svého portfolia.

Svobodná škola začala se skupinou dětí 1. a 2. třídy (6-8 let), v následujících letech budou samozřejmě pokračovat dál. „Máme v plánu školu až do 9. ročníku. Každý další rok přibude nová 1. třída. S přibývajícími třídami budeme přibírat nové průvodce. Děti budou určité věci dělat společně, na specifické aktivity se budou dělit do skupin podle věku a zájmu.

Maximální počet dětí ve skupině je 15, stále máme volná místa," podotkla Sedláčková s tím, že rozrůstající se škola bude potřebovat vhodné zázemí. Jako ideální se jeví areál Geofondu, který byl donedávna otevřen chotěbořské veřejnosti, ale nyní tento státní majetek chátrá.

„Spolek ARTEDA VC, provázaný se zakládajícím týmem Svobodné školy Chotěboř, řeší spolu s městem možnosti, jak tento areál smysluplně využít pro veřejně prospěšnou činnost. Pokud se vše podaří, může v areálu vzniknout unikátní víceúčelové vzdělávací a volnočasové centrum, které bude moci využívat řada institucí. Naše škola bude jeho součástí," informovala Sedláčková.