Změnit zásadně systém nakládání s komunálním odpadem plánuje Svazek obcí Podoubraví. Systém zvaný od dveří ke dveřím, má obyvatele měst a obcí naučit odpad mnohem kvalitněji třídit.

Starostky a starostové Svazku obcí Podoubraví se vydali na exkurzi do Mikulova na Moravě, aby se seznámili s tím, jak v praxi funguje systém door-to-door (sběr ode dveří ke dveřím), jehož uplatnění může významně snížit množství komunálních odpadů produkovaných na území obcí.

Kontejnery u domu

„Systém door-to-door spočívá v tom, že občané mají nádoby na třídění přímo u svých domů. Třídění odpadu tak probíhá přímo v domácnostech. Také jsme měli možnost vyslechnout zkušenosti přímo od lidí, kteří v těchto obcích byli při zavádění systému door-to-door od samého začátku. V Mikulově jsme se poté zúčastnili odborného sympozia s názvem ODPADY 2024, kde jsme se dozvěděli novinky v technologiích evidence svozu a možnosti financování projektů odpadového hospodářství v roce 2018“, uvedla Dita Benáková, tajemnice Svazku. Podle předsedy svazku Václava Venhauera z Libice nad Doubravou, je celý projekt pro Podoubraví zatím na samotném začátku ve stadiu plánování. „My investujeme v Libici do odpadového hospodářství asi 500 tisíc ročně. Úspory by byly, ale nedokážu je teď přesně vyčíslit,“ konstatoval Venhauer.

„Pokud to půjde, chtěli bychom řešit problematiku odpadového hospodářství společně za všechny členské obce našeho Svazku. Určitá jednání v této oblasti už proběhla se zástupci Sdružení obcí mikroregionu Hlinecka,“ dodala Dita Benáková.

„Recyklace odpadů se nám v poslední době nedaří. Proto jsme koupili pro město kontejnery na plast, postavíme je přímo k domům a zavedeme osvětu. Systém od dveří ke dveřím by mohl přinést úspory, ale zatím sbíráme zkušenosti z míst, kde tento systém zavedli a uvidíme,“ podotkl místostarosta Ždírce nad Doubravou Bohumír Nikl. Podle Jarmily Šťastné ze společnosti Profi press – Odpady, se jedná o projekt Ministerstva životního prostředí podporovaný z EU.

Méně na skládky

„Cílem projektuje odklon odpadů od skládek, který přináší úspory obcím a občanům, nová pracovní místa, úspory primárních zdrojů, podporuje prevenci vzniku odpadů a zlepšuje životní prostředí,“ upřesnila Šťastná. Do roku 2020 je na chytré nakládání s odpady vyčleněno v pokladně ministerstva v dotacích třináct miliard korun.

Motivujeme proto obce, aby maximálně využily odpad jako zdroj, neskládkovaly využitelné materiály a umožnily občanům co nejkomfortnější třídění odpadu. To znamená, aby rozestavěly přímo k domům více barevných kontejnerů nejen na papír, plasty a sklo, ale i na kovy, nápojové kartony, bioodpad a další složky, které zatím končí v černé popelnici a následně na skládce. Díky dotacím i novým systémům mohou ušetřit všichni a současně zlepšit naše životní prostředí,“ říká ministr Richard Brabec.

Cílem Evropské unie je podle Brabce v roce 2020 dosáhnout toho, aby se polovina komunálního odpadu zrecyklovala. Podle posledních dostupných údajů z roku 2015 je Česko zatím na 36 procentech.