Již 1. září 1946 bylo v Havlíčkově Brodě zahájeno vzdělávání ošetřovatelek na Státní ošetřovatelské škole. Ředitelem byl jmenován primář chirurgického oddělení brodské nemocnice MUDr. Pavel Trnka. Během působení školy se střídala léta dobrá i horší, ale prioritou bylo vždy budování dobrého jména a plnohodnotné vzdělávání absolventů za podpory kvalifikovaného učitelského sboru.

Současným zřizovatelem školy je Kraj Vysočina. Funkci ředitele školy vykonává od roku 2003 Mgr. Naděžda Vrbatová, PhD. Škola za dobu své existence vychovala tisíce zdravotnických pracovníků, pro které nebylo problémem najít uplatnění ve zdravotnických zařízeních kraje, republiky, ale i v zahraničí. Převážná většina absolventů studia zakončila úspěšně a dále pokračovala v budování zajímavé profesní kariéry.

Oslavy ozdobí školní akademie, která se uskuteční v prostorách kina Ostrov. Akademie provede průřezem událostí let minulých, samozřejmě lehce okořeněné vtipem a studentskou nadsázkou. Vše bude proloženo mluveným slovem a na své si přijdou i hudební fanoušci. Návrat do dob studijních nám dá poznat, jak se v proměně času formuje moderní vzdělaný člověk, který musí odborně i lidsky obstát v dnešním složitém světě.

Generálka slavnostní akademie se uskuteční 19. října v 10 hodin a bude věnována současným studentům. První večerní blok, na který jsou zváni rodiče i hosté žáků a studentů, proběhne 19. října v 19 hodin. Druhý večerní blok se uskuteční 20. října v 19 hodin a bude věnován zřizovateli školy, současným i bývalým zaměstnancům, partnerům a hostům školy. Pro zvané je svolána konference na 21. října v 10 hodin v budově SZŠ a VOŠZ. Zde se budou významné kapacity zaobírat tématy manažerskými, historickými i společenskými. Souběžně při všech akcích bude probíhat bohatý doprovodný program, jako například měření krevního tlaku, poradenství, např. v oblasti rizikových faktorů onemocnění, ukázka maskování zranění apod.

(sal)