„Příměstský tábor trvá týden. Je asi pro pětadvacet dětí. Účastnit se ho mohou děti od čtyř do třinácti let. Kromě toho pořádáme také stanový tábor na Třebíčsku pro 30 dětí," informovala asistentka Mama centra Jana Čeplová.

Mama centrum se tak v době letních prázdnin stará o volný čas dětí, jejichž rodiče si nemohou vzít v práci dovolenou. Ráno jdou děti na tábor, večer se vracejí domů.

„Týdenní tábor pořádáme vždycky na nějaké téma. Snažíme se, aby tábor byl pestrý a zajímavý. Letos se děti mají za úkol postarat o hnízdo, chránit jeho plyšové obyvatele před zlými vepříky," vysvětlila Čeplová.

V rámci zadaného tématu děti plní rozmanité úkoly. Například, jak sehnat pro hnízdo potravu. „Děti navštíví knihovnu či obchod se zdravou výživou, zazpívají si, něco předvedou. Na oplátku dostanou něco dobrého na zub, co pak mohou společně sníst," upřesnila Čeplová. Mama centrum pořádá pro děti dva až tři tábory najednou.