„Oproti minulým rokům mají provozovatelé letní dětské rekreace v pořádku zdravotní dokumentaci dětí a zejména fyzických osob činných jako dozor. V tom byly v minulých letech častější nedostatky,“ informovala Jaroslava Machková z oddělení hygieny dětí a mladistvých Krajské hygienické stanice Kraje Vysočina.

Hygienici ještě před zahájením rekreační sezony provedli také kontroly stavu studní a kvality vody ve studních, které zásobují tábory pitnou vodou. „V okrese Havlíčkův Brod bylo zkontrolováno celkem deset studní. Ve dvou případech byl vydán pro špatnou kvalitu vody zákaz jejího používání. Zákaz platil do doby odstranění zjištěné závady. V obou případech byla provedena náprava do zahájení dětské rekreace,“ doplnila Jaroslava Machková.

Hygienické kontroly se zaměřují mimo jiné na to, jestli provozovatelé táborů zachovávají zásady hygieny při přípravě pokrmů, skladování surovin pro jejich přípravu a zda dostatečně zajišťují zásobování tábora nezávadnou pitnou vodou. „Pokud jsou tyto povinnosti dodržovány, vyvarují se provozovatelé případných možných zdravotních problémů, které by mohly účastníky zotavovacích akcí potkat,“ uvedla Jaroslava Machková.

Částečná prevence je i na samotných rodičích. „Měli by si dát pozor na to, kam své děti na tábor posílají, znát provozovatele tábora nebo se předem podívat na místo jeho konání. Důležité je také upozornit provozovatele tábora na případné zdravotní problémy svého dítěte, aby se předešlo možným zdravotním problémům,“ dodala referentka oddělení hygieny dětí a mladistvých.

Na Havlíčkobrodsku letos bylo 52 táborů pro děti. Hygienici zkontrolovali více než polovinu.