To jsou místa, kde se v pátek 24. května od 16.30 hodin uskuteční rok od roku oblíbenější záležitost nazvaná tajemně Noc kostelů. Slibuje kulturní program i výstavy v kostelích, koncerty, netradiční prohlídky…

Kostel sv. Vojtěcha: 16.30 hodin – komentovaná prohlídka kostela a přilehlého hřbitova s Jaroslavem Staňkem; ten bude provádět kostelem i v 19 hodin; v 19.30 čtení biblických textů, zapojit se může kdokoli; 20 – Nikodémova světnička, což je možnost soukromého rozhovoru s knězem Erikem Tvrdoněm; navíc výstava Zažitá úsloví a jejich biblický původ; ve 22 se kostel uzavře.

Kostel Nanebevzetí Panny Marie: 18 hodin mše s májovou pobožností, zvonění zvonů, modlitba za město; 19 – dětské divadelní představení; 19.30 – Schola – pěvecký sbor; 20 – havlíčkobrodští varhaníci; 20.30 – krátké představení řeholních řádů s Hnoznatou Adamcem; 20.45 – hudební vystoupení skupiny Výbuch; 21.15 – povídání o premonstrátském řádu, 21.30 – vystoupení smyčcového souboru ZUŠ J. V. Stamice; 22 – varhanní koncert; 23.30 – adorace před půlnocí.

Navíc výstava oblečení a předmětů používaných při liturgii; infopanely k výročí 1150 let od příchodu sv. Cyrila a Metoděje na Velkou Moravu; filmová smyčka ze života farnosti.

+ věž tohoto kostela: 18.50 – zvonění zvonů; 22 – 23 prohlídka věže s průvodcem.

Husův sbor:  otevřen od 17 do 24 hodin, prohlídka sboru, věže, zvonů a bude i bufet: 17 hodin – rozezní se zvon, 17.30 – s dětmi a pro děti; 19 – vystoupí akordeonisté; 20 – čtení z Bible kralické a Biblické písně Antonína Dvořáka; 21 – rozhovor s hosty z radnice; 22 – setkání s hosty z ekumeny, 23 – modlitba a zpěvy z Taizé a zakončení.