„Nemáme žádné záznamy o tom, že krypta byla někdy otevřena a prostory prozkoumány. V osmdesátých letech 20. století se v kostele prováděly rekonstrukce, ale do podzemí nikdo nenahlédl,“ vysvětluje mluvčí úřadu Michaela Tesařová což jen zvyšuje tajemnost místa. Očekávání, především v řadách přítomných novinářů, jsou velká. Na místě jsou již profesionální hasiči s vrtačkami a štěrbinovou kamerou.

„Dnes se nebude stříhat páska. Předávám vám symbolickou tužku, kterou označíte místo, kde se bude poprvé vrtat,“ oznamuje archeolog Aleš Knápek z Muzea Vysočiny směrem k řediteli ÚZSVM Milanu Málkovi. První průzkumný vrt provádí hasič Zdeněk Šimánek v uličce kousek od hlavního oltáře. Vrtačka zajede do podlahy a objeví se hlína. Podle Aleše Knápka je to důkaz, že podzemní prostor krypty nesměřuje do lodi kostela. Místo možných vstupů do podzemí označuje v kostele masivní kamenná deska v podlaze. A ty desky jsou hned dvě.

„Proč ty desky někdo nezvedne a podzemí neotevře,“ vrtá možná hlavou přítomným novinářům. Jenže deska je podle archeologa těžká, zalepená a neměla by být zbytečně poškozena.

Co očekává od průzkumu podzemí ředitel muzea Michal Kamp? „Ideálně nic. Myslím, že mrtvé bychom měli nechat spát. Hroby nejsou místa pro senzaci. Mě zajímá hlavně velikost krypty,“ konstatuje historik. Druhý vrt udělají hasiči v podlaze směrem k východu kostela. Do otvoru spouští kameru. Není vidět skoro nic, tak přijde na řadu silnější vrták a naklápěcí kamera, takzvaná komínová. A zase nic! Žádné rakve, byť zde by měli být teoreticky pohřbeni významní měšťané a donátoři kostela. Jen hasiči zjistili, že krypta je přes dva metry hluboká.

Další vrt provedou hasiči přímo pod hlavním oltářem. Tady by měly být pohřbeni augustiniánští mniši.. Kamera neukáže opět nic. Podle archeologa Knápka je možné, že ostatky mnichů byly v 18. století za reforem císaře Josefa II. podle úředního nařízení z podzemí vyzvednuty a přestěhovány na hřbitov. Co se týče krypty donátorů, to je otázka. Ale zřejmě ani tam se neskrývá nic senzačního.

„Podrobný průzkum kostela ukázal, že podzemní krypty pod kostelem jsou dvě. Jsou v dobrém stavu, suché a zřejmě čisté. Žádné lidské ostatky v nich pravděpodobně už nejsou,“ konstatuje archeolog Knápek. Novináři přišli o možnou senzaci, ovšem pro profesionální hasiče byla akce přínosná a zajímavá. „Něco takového jsme ještě nedělali. Pro nás to bylo cvičení. Vyzkoušeli jsme si techniku, kterou užíváme při závalech,“ konstatuje hasič Zdeněk Šimánek.

Podle ředitele Málka úřad výsledky průzkumu zhodnotí a rozhodne o dalším postupu, zda se vyplatí podzemí kostela vůbec otevírat. Jenže všechno je nakonec jinak. Zhruba za hodinu po průzkumu oznamuje mluvčí UZSVM Tesařová senzační zprávu. "Profesionální hasiči provedli ještě podrobnější hloubkový náhled do podzemí kamerou a ukázalo se, že v kryptě pod oltářem kostela je asi pět rakví. Zřejmě se jedná o augustiniánské mnichy." To ale podle Tesařové odhalí podrobný archeologický průzkum.