„Je velká škoda, že socha není signovaná, protože se jedná o velmi dobrou plastiku z kvalitního hrubozrnného pískovce,“ podotýká restaurátor. Navíc by to mohlo možná prozradit mnohé o době jejího vzniku, který je značně tajemný. „Socha pochází z doby baroka, jak je vidět na podstavci, z roku 1711, což je hodně zajímavé. Jan Nepomucký byl totiž prohlášen za svatého až v roce 1729. Právě od té doby se v Čechách také rozmohl jeho kult společně se vznikem množství soch. Ale v Pohledu byla tato socha umístěna už v roce 1711, což je velice zajímavé,“ upozorňuje na jednu záhadu spojenou se sochou restaurátor Máša. Představenou cisterciáckého kláštera v Pohledu byla Konstancie Marie Marquartová, velmi energická žena, která církevní majetek značně zvelebila. Zřejmě abatyše, která za vznikem sochy stojí, musela být buď jasnovidec, nebo měla, řečeno v uvozovkách, přesné informace o dění ve Vatikánu, když nechala postavit sochu k poctě Jana Nepomuckého o více než deset let dříve.

Záhadou je podle restaurátora Máši i to, proč Jan Nepomucký stojí na návsi, když s ohledem na svoji mučednickou smrt (Jan Nepomucký byl utopen ve Vltavě v době vlády krále Václava IV), sochy většinou stojí někde blízko vody. To znamená, že v centru Pohledu musel být asi rybníček, na který si nikdo nepamatuje nebo socha měla původně stát někde jinde.

Záhadou největší je tajemný nápis na podstavci sochy. „Římské číslice odkazují na dobu vzniku sochy, na rok 1711, iniciály CMAF zase na jméno abatyše pohledského kláštera, Konstancie Marquartová, abatyše frantálská. Pohledu se dříve říkalo Frauenthal. Tento název si obec udržela až do vzniku samostatného Československa, byl také oficiálně používán za protektorátu, občané však častěji používali zkomolený výraz Frantál.

Ovšem mezi iniciálami abatyše a letopočtem 1711 jsou jakási písmena F.S.NAR. Co znamenají, to nikdo netuší. Zkoumalo to už několik odborníků památkářů i historiků, ale nikdo nepřišel na to, co znamenají, k čemu vlastně ta písmena odkazují,“ vrtí hlavou restaurátor. Opravu sochy si u Petra Máši zadala obec Pohled. Ale jak Petr Máša připomíná, on, společně s bratrem onu tajemnou sochu opravují už asi potřetí. Poprvé to bylo v roce 1994, to byla socha hodně zanedbaná, pak ještě v roce 2007.

„Socha byla v minulosti navíc hodně barevná. Měla bílou rochetu, pod ní černou sutanu, dokonce jsme v očích našli zbytky zlata. Zlaceno bylo i pět hvězd nad světcovou hlavou, které ale někdo v minulosti natřel umělou barvou,“ popisuje Petr Máša, jak socha v minulosti vypadala. Po zásahu restaurátora ale bude socha vypadat mnohem civilněji a přirozeněji, škálou barev rozhodně hýřit nebude. Průběh restaurátorských prací na každé takové soše není ovšem vůbec jednoduchý.

„Jedná se o složitou technologii, která se těžko stručně a laicky vysvětluje. Existuje až patnáct postupů, které je při restaurování třeba dodržet. Nejdřív musíte sochu očistit, omýt, odstranit mech, lišejník, nánosy, které vznikly působením výfukových plynů. Ideálně by se měla socha čistit asi každých pět let," vysvětluje Máša. V celé kráse by se socha Jana Nepomuckého, českého mučedníka, měla objevit zhruba za měsíc.