Jak sdělilo město Havlíčkův Brod, v průběhu roku 2018 bylo poskytnuto tazatelům také mnoho ústních, telefonických i písemných informací. Šlo o běžné dotazy na poplatky všeho druhu. Tazatele zajímala rovněž ochrana životního prostředí, řešení dopravní situace, investiční akce, dále pak sociální dávky.