Nikoho proto nepřekvapí, že místní samospráva hodlá také v letošním roce pokračovat v rekonstrukci tohoto původně gotického objektu.

„Po již skončené a dva roky trvající úvodní etapě, kterou charakterizovaly především úpravy a rozšíření  sklepních prostor a otevření vinárny a restaurace, se nyní práce přesunou na nádvoří Staré radnice," uvedl havlíčkobrodský radní Libor Honzárek.

Ten dodal, že rozpočet města počítá v této souvislosti s investicemi ve výši zhruba dvou milionů korun. „Jižní průčelí dostane novou fasádu a okna,  dočká se i některých klempířských prvků. Otevřen bude také průchod z vestibulu. V zadním traktu Staré radnice budou provedeny dílčí terénní a zahradní úpravy, dodavatel také dokončí ohradní zeď a celý prostor opatří stylovým osvětlením," vyjmenoval Honzárek.

Daleko větší porce stavebních prací ale na budovu Staré radnice teprve čeká. Libor  Honzárek předpokládá, že již v návrhu rozpočtu města na rok 2014 by se mohly objevit první prostředky vyčleněné na rekonstrukci velkého sálu v prvním patře.

Dvacet milionů

Ten svou současnou podobu získal v 70. letech minulého století, a již neodpovídá potřebám dneška. „K dispozici již máme studii, která počítá s rozsáhlými změnami interiéru prvního poschodí. Ty se dotknou  nejen vlastního sálu, ale také předsálí a vyžádají si přibližně dvacetimilionovou investici podle odhadu z roku 2010," pokračoval Honzárek.

Po dokončení by první patro Staré radnice mělo získat nejen nové vytápění, vzduchotechniku, podlahy, ale také osvětlení, ozvučení a v neposlední řadě i mobiliář.  V plánu je i úprava vlastního předsálí. To získá moderní sociální zázemí, šatny a bufet.

Finální etapa komplexní rekonstrukce Staré radnice, ta je ale v tuto chvíli ještě v nedohlednu, bude zaměřena především na úpravu všech prostor, které dnes využívá havlíčkobrodská Krajská knihovna Vysočiny.
„Po přestěhování knihovny do nového objektu v Havlíčkově ulici, ke kterému jednou zcela určitě dojde, by Stará radnice mohla nabídnout například i moderní přednáškové sály či obřadní síň," nastínil  Honzárek. Ten v závěru připomněl, že budova Staré radnice je velmi cenným historickým objektem figurujícím v ústředním seznamu nemovitých kulturních památek. „Vysoká historická hodnota této stavby je dána její čitelnou historickou dispozicí doloženou značným množstvím zajímavých a dochovaných konstrukcí i dílčích stavebních detailů. Bezesporu jde o nejvýznamnější stavební památku na území Havlíčkova Brodu," řekl radní Honzárek.