Závislost na telefonu pak odborníci definují počtem šedesáti a více spuštěných aplikací v telefonu. Možná ještě zajímavější čísla by výzkumníci získali, pokud by udělali průzkum mezi žáky a studenty českých škol. Smartphony jsou běžnou výbavou už i školáčků na prvním stupni základní školy.

„Rozmach chytrých telefonů přinesl mnoho nových rizik a problémy s nimi jsou čím dál větší. Spolu s telefonem totiž děti dostaly do rukou techniku, kterou nejsou schopny zvládnout a která řadu z nich v podstatě ovládá," říká Alena Vrbická, ředitelka základní školy v Lukách nad Jihlavou na Jihlavsku.

Když tedy prvního září přišli loučtí školáci mezi spolužáky, dověděli se, že si telefony ve škole příliš neužijí. „Již delší dobu jsme uvažovali o nějaké formě regulace, a rozhlíželi se, jak to mají ošetřeno jinde. Jedním z posledních impulsů pak byl případ kyberšikany mezi sedmáky," vysvětlila ředitelka s tím, že v tomto případě šlo o natáčení spolužáků v nelichotivých situacích a sdílení těchto záběrů na sociálních sítích.

Zákaz jako řešení

„Mnohé děti se nedokážou soustředit, neustále mají potřebu zjišťovat, jestli mají mobil v kapse, jestli je zapnutý, jestli jim někdo neposlal smsku nebo nějakou fotku. U některých je to opravdu už závislost," doplnila ředitelka.

„Neviděli jsme proto už jiné řešení než zákaz. Děti musí vědět: Ted jsem ve škole, musím se soustředit na jiné úkoly, a mobil prostě nepotřebuji," vysvětlila Vrbícká. „Zákaz není absolutní, žáci mohou v nutných případech samozřejmě komunikovat s rodiči. V hodinách i o přestávkách ale telefon zůstává vypnutý nebo v tichém režimu a uložený v tašce," doplnila ředitelka.

Obdobný striktní zákaz užívání telefonů platí na jihlavské Základní škole Evžena Rošického. „Děti se mají ve škole učit, nikoli si hrát s telefony. Užití mobilních telefonů je během vyučování zakázáno, v této době má být mobilní telefon vypnutý," potvrdil ředitel František Svoboda. V případě, že někdo poruší tento příkaz, může učitel mobil bez SIM karty žákovi odebrat a předat ho rodičům. Stejně tak je zakázáno používat i jakékoli další věci, které nesouvisí s výukou.

Mírnější formu regulace mobilních telefonů zvolili na základní škole v třebíčské části Horka – Domky v Třebíči. „Ve školním řádu je napsáno, že škola mobilní telefony nepotřebuje a nevyžaduje ve výuce. To znamená, že pokud je žáci nosí, tak škola nepřebírá odpovědnost za jejich ztráty. Pokud by je žáci potřebovali ze zdravotních důvodů, dojíždění či komplikovaného spojení s rodiči, tak by měli mít papír od rodičů. Pak bychom to tolerovali," popsal ředitel školy Pavel Kessner.

„Samozřejmě, že žáci si mobily nosí. A my nejsme takoví psi, abychom je kontrolovali. Netolerujeme zvonění v hodinách. To je vyrušování a jsou za to příslušné sankce. Ale kontrolovat je, zda mají mobily či potvrzení od rodičů, nechodíme. Nemáme s tím ani žádné špatné zkušenosti. Žáci toho nezneužívají. A myslím, že ani není v moci škol to úplně zakázat," dodal Kessner.

O přestávce mohou používat telefony například školáci v Ledči nad Sázavou, děti z malotřídky v Rynárci na Pelhřimovsku, nebo školáci v Bobrové na Žďársku „Žáci musí mít telefon při vyučování vypnutý a uklizený v tašce. O přestávce ho používat mohou," komentovala ředitelka ledečské školy Petra Vágnerová.

„U nás platí pravidlo, že do hodin se mobily nenosí, a to tohle pravidlo platí nejen pro děti, ale i pro nás kantory," přiblížil praxi ředitel Základní školy a mateřské školy Rynárec Tomáš Peroutka.

„Zejména u starších dětí je běžné, že na mobilech a tabletech hrají o přestávkách různé hry, tomu úplně zamezit asi nelze," dodal Peroutka.

„Žáci u nás mobily do školy nosit mohou, aby se v případě nutnosti mohli dovolat svým rodičům. Při vyučování ale platí pravidlo, že musí mít telefony vypnuté," sdělil ředitel základní školy v Bobrové Jaroslav Strnad.

Střední školy jsou mírnější

Obdobná volnější pravidla panují také na většině středních škol a učilišť. Například na pelhřimovské obchodní akademii musí míst studenti během vyučovacích hodin mobily a podobná zařízení určená ke komunikaci vypnuté a uložené v taškách. „Výjimkou je, když učitel některých předmětů z okruhu informatiky požaduje, aby studenti své mobily či tablety využívali pro potřeby vyučování," poznamenala zástupkyně ředitele školy Pavla Marešová. „O přestávkách ale telefonování nijak neomezujeme," dodala Marešová s tím, že se začátkem nového školního roku nedošlo k žádné úpravě zavedených pravidel.

Stejná pravidla platí také třeba pro gymnazisty v Ledči nad Sázavou či pro studenty Střední umělecko-průmyslové školy v Jihlavě-Heleníně. „Studentům nelze mobilní telefony úplně zakázat, nicméně ve školním řádě je dáno, že se nesmí využívat ve výuce. To jedině tehdy, pokud jim to dovolí učitel. Pokud si potřebují vyřídit nějaké záležitosti, tak mohou o přestávkách a po výuce," popsala zástupkyně ředitele Miloslava Svobodová.

Velmi podobná pravidla panují také na Střední škole řemesel a služeb v Moravských Budějovicích. „Že bychom měli úplně zakázané používání mobilních telefonů ve vyučování například od osmi do čtrnácti hodin, jak to mají na některých školách, tak to nemáme. Mobil na lavici ne. Pokud možno v tašce a ztlumený nebo vypnutý," řekl ředitel školy Jaroslav Doležal.

„Pokud mají studenti chytré telefony s aplikacemi, které je možné při výuce využít, tak toho někteří učitelé využívají. Ale to je spíše výjimečné," dodal Doležal.

Ve výuce používají telefony také studenti ve Žďáře nad Sázavou. „Chytrý telefon jako moderní interaktivní pomůcka je ve škole vítán – máme totiž i učební aktivity, při nichž žáci telefony využívají. Využívat je ale mohou jen v případech, kdy je to dovoleno. Povolení se samozřejmě netýká případného telefonování či posílání esemesek při vyučování, to je zakázáno," uvedl ředitel Biskupského gymnázia ve Žďáře Jiří Cočev.

Instrukce nejsou

To, jak mají jednotlivé vzdělávací instituce ve školních řádech upravovat používání mobilních telefonů, je v pravomoci vedení každé z nich a není vydaná žádná centrální direktiva. „Kraj nic takového nenařizuje. Pokud ale budu mluvit za sebe z pozice učitelky i matky, pak telefony do škol určitě nepatří," říká krajská radní pro oblast školství Jana Fialová.

Žádný jednoznačný postoj nezaujalo k telefonům ve školách ani ministerstvo školství. Podle názoru ministerských úředníků však školy nemohou telefony zakázat absolutně. „Ve školním řádu může být zakotvena obecná úprava v tom smyslu, že žáci školy nesmějí do školy nosit věci, které zcela zjevně s vyučováním a vzděláváním nesouvisí. Avšak podle našeho názoru nelze zakázat věci obvyklé, mezi něž patří například mobilní telefon," uvedla mluvčí ministerstva Klára Bílá.