„V současné době je přihlášených 150 autorů a 163 vystavovatelů. Některé programy se změnily, některé přibyly," sdělila ředitelka knižního veletrhu Markéta Hejkalová. Horkou novinkou bude bezesporu beseda knihkupců a nakladatelů o pevných cenách knih, což v době tržního hospodářství může leckoho překvapit.

„O této iniciativě se hovoří již od devadesátých let. Přiznám se, že jsem byla k tomuto nápadu, stanovit pevné ceny knih mezi knihkupci a nakladateli, poněkud skeptická. Zdálo se mi, že to není podstatné, jaké ceny nasadí nakladatel na tu či onu knihu a za kolik ji prodá knihkupec," podotkla Hejkalová.

Jenže jak se ukazuje, je to téma skutečně zásadní už s ohledem na vylidňování městských center odkud mizí obchody, hlavně knihkupectví, a prodej knih stále klesá.

„Minulý týden jsem hovořila s nakladatelkou ze Slovinska, která mi prozradila, že poté, co se pevné ceny knih u nich zavedly, prodej knih se výrazně zvedl," zdůraznila Hejkalová.

I kromě této bezesporu zajímavé besedy se mohou návštěvníci Podzimního knižního veletrhu těšit jako obvykle na bohatý program plný zajímavých osobností.

„Na poslední chvíli jsme se dozvěděli, že přijede například spisovatelka Lenka Procházková. Nebo autorka Jana Moravcová, která ve své knize přibližuje svět nevidomých, ale nezúčastní se bohužel z rodinných důvodů autor severského sci-fi Bengt Pohjanen," upřesnila další novinky knižního veletrhu ředitelka Hejkalová.

Kde domov můj

Každý ročník knižního veletrhu je věnován nějakému závažnému tématu. Letošním tématem je věta, kterou známe velmi dobře ze státní hymny Kde domov můj.

„Přiznám se, že státní hymnu jsem přesně na mysli neměla, spíš bychom se touto větou měli zamyslet nad tím, co je vlastně česká kultura, co jsou naše tradice. Co vlastně rozumíme pod slovem národní identita, především nyní v době migrační krize. A že k naší minulosti patří nejen to pěkné, ale i doby, na které nejsme zrovna hrdí," vysvětlila Hejkalová.

Proto na letošním ročníku přijali účast například autor Miloš Doležal se svou knihou Krok do tmavé noci, která se zabývá osudem umučeného kněze Josefa Toufara, Dagmar Lieblová, židovka, která zažila koncentrák či Jiří Padevět, který ve své knize Krvavé léto mapuje události v Československu po osvobození 
v květnu 1945.

Odlehčit vážné téma by mohly podle Hejkalové návraty k lidovým tradicím. Proto se na knižním veletrhu objeví 
i kniha Upeč si svůj kváskový chleba, před KD Ostrov bude nakladatelství Volvox Globator nabízet veletržní pivo.

I letos budou moci návštěvníci veletrhu soutěžit slosovatelnými vstupenkami, na kterých by měli kromě svého jména uvést i jako literární postavu považují za nejprotivnější.

„Je pravda, že nějakou otázku jsme pokládali čtenářům každý rok. Většinou jsme se ptali na jejich nejoblíbenější knihu či autora, ale letos jsme měli ušlechtilosti dost, tak se čtenářů zeptáme, která knižní postava je jim nejméně sympatická. A je zajímavé, že 
o tomto tématu se diskutovalo i mezi vydavateli a členy Pen klubu. Často vedl brouk Pytlík či medvídek Pú," řekla s úsměvem Markéta Hejkalová. Kdyby ona sama měla napsat, která literární postava je jí nejméně sympatická, pak by to prý byla madame Bonacieux ze Tří mušketýrů, která je tak kladná až nudí, na rozdíl 
od zrádné lady de Winter.