Jediným zástupcem něžného pohlaví mezi nimi byla Růžena Potůčková z Trebařova v okrese Svitavy, za půl roku oslaví 90. narozeniny. Ženu opírající se o francouzskou hůl po schodech zámku Zachariáše z Hradce vedl její vnuk, rovněž dobrovolný hasič.

Nejdále do Přibyslavi měl Jan Gorzolka z Dolní Lomné. Obec leží u Jablunkova, nejvýchodnějšího města severovýchodní Moravy, v klínu státních hranic Česka, Polska a Slovenska.

Mezi vyznamenanými byl rovněž Jiří Chalupa z Kamenice nad Lipou v okrese Pelhřimov; zachránil historický požární automobil, který je dnes cenným exponátem ústředního hasičského muzea v Přibyslavi.

Hymnu České republiky a písně Jaroslava Ježka při slavnostním aktu v obřadní síni zámku zazpívala Michaela Štefáčková za klavírního doprovodu Hany Loubkové.

Titul Zasloužilý hasič téměř devadesátileté Růženě Potůčkové předal náměstek starosty Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska a starosta Sdružení hasičů Kraje Vysočina Jan Slámečka .Gratulace a polibek od vnuka, rovněž dobrovolný hasič po své babičce zdědil podobu.O fotografii s Růženou Potůčkovou stáli Jan Soural z Okresního sdružení hasičů ve Svitavách a Hana Stará z Okresního sdružení hasičů v Chrudimi

Ivo Havlík