Jak dlouho jste v Lípě starostou a jaké jste měl plány, když jste do úřadu nastupoval?
Obec vedu už 16 let. Že budu starostou jsem neplánoval. Přišlo to ze dne na den.

Klikněte a podívejte se, kde všude jsme už byli a co zajímavého jsme tam zjistili.Klikněte a podívejte se, kde všude jsme už byli a co zajímavého jsme tam zjistili.Zdroj: DeníkAle jako starosta už jste určitě nějaké vize měl.

V první řadě bylo potřeba dotáhnout do konce některé důležité plánované akce. Třeba kanalizaci a čističku v Petrkově. Opravit komunikace a zavést inženýrské sítě ke dvaceti novým parcelám. V roce 2008 jsme se dohodli se Zemědělskou akciovou společností Lípa a připojili jsme na vytápění odpadním teplem z bioplynové stanice školu, školku a tělocvičnu. Vyplatilo se nám to mnohonásobně.

Co vám za těch šestnáct let udělalo největší radost?

Mě nejvíc těší, že obec dobře funguje. Že v našich třech místních částech sami dokážeme provozovat vodovod, kanalizace a čistírny odpadních vod. To nebývá obvyklé. Jen ve Chválkově je to problém. V malé osadě, kde žije dvacet lidí většinou na samotách, je vybudování kanalizace a vodovodu problematické. Velkou radost mi samozřejmě dělá naše škola. Prošla obrovskou změnou. Ve škole je nově zrekonstruovaná tělocvična, jídelna, třídy jsou moderně vybavené. Celá budova je bezbariérová. Za školou je obrovské hřiště s umělým povrchem. Rozšířili jsme i mateřskou školu. Letos zkolaudovaná stavba spojovacího objektu mezi budovami školy, jídelny a tělocvičny stála včetně zařízení 34 milionů, z toho 27 milionů jsme získali z dotací. V objektu jsou šatny, tři odborné učebny, sociální zařízení a kabinety

Jaké máte plány do budoucna?

Rádi bychom na místě zbourané obecní budovy vystavěli multifunkční dům s kulturním sálem a deseti byty, ale zatím netuším, jak to dopadne. Stálo by to cca 50 milionů. Uvidíme, jak dopadne výběrové řízení na zhotovitele stavby.

V roce 2016 jste se stali vítězem soutěže Vesnice Kraje Vysočina, změnilo se tím něco pro vás?

Na to se nás často ptali. Ne, nezměnilo se nic. Ale udělalo nám to všem obrovskou radost a naše spolky měly větší chuť do práce. Snažíme se spolky maximálně podporovat. Zaslouží si to. Máme tady Český svaz žen, rodinné centrum Tiliánek, Spolek Tilii, šikovné hasiče a aktivní Sokoly, kteří se o svoji sokolovnu vzorně starají. V Lípě vznikl dokonce divadelní spolek LOS. Knihovna pořádá pravidelně pro místní důchodce Univerzitu třetího věku. Bohužel v době koronaviru byly společenské akce značné omezené.

Ve vaší místní části Petrkov se potomci básníka Bohuslava Reynka rozhodli prodat jeho rodný dům. Neuvažovali jste, že ho koupíte, když i vaše škola nese básníkovo jméno?

Uvažovali jsme o tom, ale celá věc má háček, a to jsou pro obec neúnosné náklady na opravu objektu. Nebyl by problém, část prostředků na obnovu získat z dotací od státu, nebo z evropských fondů. Jméno Bohuslava Reynka má zvuk. Jenže pak je tu problém s provozováním takové památky, a to by bylo pro obec velice těžké. Zámeček nakonec koupil Památník národního písemnictví a ten má jiné možnosti. Dokáže oslovit známé osobnosti, pozvat malíře a umělce. Provozovatelé zámečku chtějí s obcí spolupracovat. Uvidíme v budoucnu, co to přinese.