Od roku 2017 by se měl v lokalitě Brzkov těžit uran, a jak se zdá, nic se na tomto rozhodnutí nezmění.

Těžbu chce provádět stát prostřednictvím firmy Diamo. Vláda v pondělí 15. prosince projednávání návrhu na přípravu nového uranového dolu přerušila do 22. 12. Starostové nejbližších sídel – Přibyslavi, Polné, Brzkova a Věžnice vydali své prohlášení, kde s těžbou zásadně nesouhlasí.

Schvalovací proces

Podle starostů ministři zřejmě rozhodnou o plánu ministra Mládka na zahájení schvalovacího procesu, který umožní stavbu nového uranového dolu na ložiscích Brzkov a Horní Věžnice mezi Polnou a Přibyslaví.

„V případě odsouhlasení kontroverzního návrhu provede státní podnik Diamo v oblasti další geologické průzkumy, rozšíří ochranu ložisek na úkor obcí a pokusí se získat územní rozhodnutí na stavbu. Vše podstatné tak má být připraveno a do konce roku 2017 dostane vláda k rozhodnutí, kde vzít více než 2 miliardy korun na nezbytné investice. Důl by se poté měl začít budovat v roce 2019 a uran se má těžit od roku 2022," říká Eduard Sequens ze sdružení Calla. Podle jeho názoru mají ministři v rukou silné trumfy. „Diamo v podkladové studii pro vládu tvrdí, že nezaměstnanost v zájmových okresech Jihlava, Havlíčkův Brod a Žďár nad Sázavou je 10-11 procent. Skutečnost je dlouhodobě výrazně nižší, konkrétně 5,8 – 6,8 procent. Dokonce méně, než je průměrná nezaměstnanost v České republice," vysvětluje Sequens. V samotném Brzkově je podle jeho názoru nezaměstnanost asi 2,8 procenta. Ve Věžnici 2,7 procenta. „Za dvacet let po případném dotěžení uranu tu ale rázem bude sociální problém s několika sty nezaměstnanými horníky," zdůrazňuje Sequens.

Podle údajů z havlíčkobrodského úřadu práce se nezaměstnanost na Havlíčkobrodsku pohybuje pod celostátním průměrem. Práci tam aktuálně hledalo 3 956 lidí, kterým mohl úřad práce nabídnout asi 700 pracovních míst.

„Těžařská firma si zřejmě přiveze horníky a dělníky vlastní," argumentuje například Marie Vencová z Brzkova ze spolku Naše budoucnost bez uranu.

„Navíc těžební průmysl podporuje nezaměstnanost. Horníci v uranových dolech mohou pracovat jen po omezenou dobu. Pak většinou končí na úřadě práce, často se zdravotním postižením. Jejich invalidní důchody či podpory v nezaměstnanosti budeme hradit my všichni," podotýká Vencová.

Stejně tak liché jsou podle sdružení Calla argumenty, že uran je strategickou a drahou surovinou, která má přispět k naší ekonomické soběstačnosti. Podle Pavla Kaviny, ředitele surovinové a energetické bezpečnosti Ministerstva průmyslu a obchodu, je třeba vidět celý problém z globálního hlediska. Evropa prožívá ekonomickou krizi, světový trh s nerostnými surovinami ovládla hlavně Čína. Evropa zaspala, utlumila těžební průmysl, a tak se stala závislou na dovozech, načrtává problém Kavina. Jak dodává, Česko je ve výhodné pozici. „Uran má, což může využít ke svému prospěchu, neboť uran zůstává surovinou budoucnosti," zdůrazňuje Kavina.

Protestní petice, tisíce podpisů

Návrh na přípravu těžby se rozhodně nelíbí obyvatelům dotčených obcí. Starostové a spolky podepsali společné Memorandum pro budoucnost bez uranu, v němž požádali o zastavení jakýchkoliv snah o přípravu těžby uranu. Rovněž 1 700 občanů podepsalo petici nazvanou Ne těžba uranu na Vysočině, kterou obdržel premiér Bohuslav Sobotka. Problémem jsou budoucí citelné dopady do života v obcích okolo nového uranového dolu, které již zkušenosti s těžbou mají. Uran přináší rizika v oblasti ztráty a znečištění podzemních vod, prašnosti, hluku, radonu, poškození krajinného rázu či podstatného navýšení těžké nákladní dopravy. „Jsme z České Jablonné, těžbu uranu bychom měli za zády, neumím si představit v takové lokalitě žít," stěžuje si paní Věra.

Automobilová přeprava několika milionů tun zářícího nákladu zatíží i město Přibyslav. „K našemu stanovisku nás vede přesvědčení, že by těžba přinesla citelné negativní sociální dopady na životy obyvatel. Naše města a obce se záměrem otevřít důl v blízkosti domovů našich občanů zásadně nesouhlasí a využijí všech zákonných možností, jak projektu zabránit," říká Aleš Bořil, starosta Obce Brzkov. Tentýž názor má starosta Polné Jindřich Skočdopole a starosta Věžnice Josef Málek. „Zodpovědné ministerstvo se s námi nebaví. Podle něj je pouze věcí státu, jak naloží se svým nerostným bohatstvím a my s rozhodnutím máme být seznámeni podle připraveného plánu komunikační strategie. S takovýmto přezíráním 25 let po změně režimu se můžeme smířit jen stěží," protestují starostové.

„Jsme proti těžbě," říká místostarosta Přibyslavi Michael Omes. Podle starosty Přibyslavi Martina Kamaráda by otevření dolu mohlo narušit strukturu regionu, která se dlouhodobě vyvíjela, Přibyslavsko by se stalo typickým hornickým krajem se všemi důsledky.