Novela vodního zákona přináší podle Bičíka změny v kontrolách vypouštění odpadních vod. Zpřesňuje povinnosti při likvidaci odpadních vod, například při vyvážení odpadních jímek.

„Například pro mnohé obce jako je ta naše, to znamená stavět čistírny,“ konstatoval starosta. Obec Podmoklany nechala zpracovat předběžnou studii, kolik by čistička odpadní vod stála a jak starosta konstatoval, při pohledu na tu částku ho mrazilo v zádech.

„Předběžná cena a to ještě bez daně by byla přes 91 milionů. Tolik peněz obec nemá. Náš rozpočet na rok je něco přes milion,“ konstatoval Bičík.

Kdyby obec chtěla čističku a kanalizaci stavět, musela by mít podle starosty vysokou dotaci a ještě si vzít půjčku. „Tu bychom spláceli nejméně dvacet let. To nemůžeme dopustit. Nikdo neví, co bude za dvacet let,“ zdůraznil starosta.

Řešením je podle jeho názoru stavba domovních čističek u každé chalupy. Kdo domácí čističku nechce, musí mít kvalitní jímku. „Ovšem pravidelný vývoz přijde až na dva tisíce korun za jednu cestu,“ poznamenal Bičík.