„Soutěž je vyhlašována v rámci podpory osvěty a sběru drobného elektra prostřednictvím červených kontejnerů. Odměňovány jsou nejaktivnější obce s největší výtěžností sběru prostřednictvím červených kontejnerů v přepočtu na obyvatele za dané období ,“ informovala o soutěži za Kraj Vysočina Eva Neuwirthová.

V těsném souboji nejaktivnějších obcí ve zpětném sběru vysloužilých elektrozařízení zvítězil město Ostrava. Následovali výherci v jednotlivých krajích, na Vysočině je to město Ždírec nad Doubravou. Všichni vítězové byli za svou činnost náležitě finančně odměněni.  

„ASEKOL s městem Žďírec nad Doubravou dlouhodobě spolupracuje na sběru i aktivitách týkajících se osvěty a informování o potřebě třídění vysloužilých elektrozařízení. Proto jsem rád, že v letošním roce získalo ocenění právě toto město,“ sdělil Pavel Peroutka, regionální manažer společnosti ASEKOL. Co se týče odpadového hospodářství, patří město Ždírec k nejaktivnějším v kraji. Například v soutěži My třídíme nejlépe obsazuje pravidelně přední místa. Buduje podzemní odpadní kontejnery, rozdává tašky na tříděný odpad.

Krampusové a ohnivá show. Ilustrační foto.
Strašení čertem nesmí dítě vyděsit k smrti

„Ve Ždírci je již několik let možné ekologicky třídit elektroodpad. Jeho sběr a následnou recyklaci zajišťuje společnost Asekol, která nám dále poskytuje přesné informace o tom, kolik elektrické energie, ropy, uhlí, primárních surovin či vody jsme díky zodpovědnému třídění ušetřili, a pomohli tak životnímu prostředí. Dále z těchto údajů můžeme spočítat, o kolik jsme snížili produkci skleníkových plynů nebo nebezpečného odpadu," upřesnil bezpartijní starosta Ždírce Bohumír Nikl.