Nesporným faktem je skutečnost, že na dění v Leštině, konkrétně fotbalovém oddíle, mají velký podíl i tři Miroslavové, kteří bydlí v sousedství fotbalového stadionu, a je to rodina Forejtových.

Nejstarší Miroslav je spoluzakladatelem klubu, dlouholetým hráčem a později trenérem, dnes věrným fanouškem a příznivcem.

Rovněž druhý Miroslav má velkou zásluhu na současném postavení fotbalového A-mužstva, neboť většinu hráčů vedl od žákovských a dorosteneckých  let a předal jim mnoho zkušeností i ze své činnosti hráče.

Nejmladší Mirek pobral mnoho po svých předcích a patří dlouhou dobu k tahounům a dirigentům prvního mužstva.

Je také potřeba poděkovat celé rodině Forejtových i za pomoc při údržbě hřiště i při samotných utkáních.

Aby byl výčet úplný, je třeba dodat, že i další z dynastie Forejtů – Luboš, vede úspěšně fotbalové mužstvo v Golčově Jeníkově.

Co dodat závěrem? Ještě jednou velké díky této fotbalové rodině Forejtových, kteří mají svůj velký podíl na tom, že se nyní v Leštině hraje krajská soutěž a že vždy zůstali tomuto klubu věrni i v dobách, kdy se moc nedařilo. Tak ať se Vám dál daří, Mirkové a k tomu Vám přejeme pevné zdraví.

Karel Novotný