Kromě tlumočnických služeb nabízí Centrum pro neslyšící a nedoslýchavé Kraje Vysočina široké spektrum sociálních služeb a poradenství, dále veškeré služby spojené s výhodným nákupem a seřízením sluchadel, včetně levného nákupu baterií. Dále je to sociální rehabilitace která pomáhá neslyšícím s návratem do běžného života a právní poradenství.

„Opravdu bychom tlumočníky znakové řeči akutně potřebovali. Většina těch, kteří s námi spolupracují, jsou senioři,“ potvrdila ředitelka Centra Ivana Kohoutová.

Sameček kachničky mandarinské.
Po řece Sázavě se potulují exotičtí uprchlíci

Jak zdůraznila, dobrých a zkušených tlumočníků znakové řeči není mnoho. Přitom tlumočení znakového jazyka je pro neslyšící nezbytnou službou v mnoha běžných životních situacích, bez tlumočníka se velmi často neobejdou. V ČR je ale dlouhodobě tlumočníků nedostatek a neslyšící k této službě nemají takový přístup, jaký by potřebovali. V Česku je podle odborníků až třicetkrát méně tlumočníků znakové řeči než v jiných zemích.

Profesionální tlumočníci do znakového jazyka jsou na roztrhání: „Tlumočí u lékaře, kdy chodí s klienty na různé prohlídky, vyšetření, operace, může to být ale i tlumočení u porodu s neslyšící maminkou, tlumočí při úředním jednání,“ vysvětluje zkušená tlumočnice Jiřina Kocmanová.

Lidí s vadami sluchu tu přitom žije půl milionu. Víc než 10 tisíc z nich je odkázáno na znakový jazyk a tlumočníka. „Především naučit se znakový jazyk trvá dlouho. Není to otázka měsíců. Navíc je třeba aby tlumočník znakového jazyka měl zkušenosti z terénu. To znamená, aby docházel mezi lidi postižené a komunikoval s nimi, protože bez pravidelného tréninku se znakový jazyk zapomíná,“ konstatovala Kohoutová.

Jak podotkla s nedostatkem tlumočníků znakového jazyka se potýká většina organizací, které pracují s lidmi s poruchou sluchu. Důvodem jsou hlavně finance, což potvrzuje i Asociace organizace neslyšících a nedoslýchavých, státní pokladna dává na takové služby sále méně peněz. „My máme peněz málo, ale snad se nám podaří získat peníze od Kraje Vysočina,“ dodala Kohoutová.