Konat se bude v úterý 25. listopadu od 17 hodin v Havlíčkově domě a tématem bude tentokrát Tradice železářské výroby na Ranecku.

„Brodské Muzeum Vysočiny dokumentuje hmotnou kulturu v regionu, mezi niž patří i železářství a s ním spojené strojírenství. Dnes málokdo ví, že dietrichštejnské hutě ve Starém Ransku a Polničce byly v polovině 19. století druhé největší za hutěmi zbirožskými a jejich výrobky patřily k nejzdařilejším v rakouské monarchii. Podobně se tak vytratily z povědomí lidí strojírny Josefa Janáčka, Jana Pujmana nebo Josefa Dymáka, jež měly do jejich znárodnění nezastupitelné místo ve výrobě zemědělské a strojní techniky. S historií a především výrobním programem zmíněných firem se Vás pokusí přednáška alespoň stručně seznámit," prozradil přednášející Eduard Veselý. Vstupné dobrovolné.