„Každoročně se jen v brodské porodnici narodí zhruba 100 dětí s nízkou porodní hmotností - pod váhou 2500 gramů, které vyžadují speciální péči perinatologických center. Celkem bylo na naší stanici intermediární péče o novorozence hospitalizováno v loňském roce 230 novorozenců, kteří po porodu potřebovali speciální péči a nepřetržitý lékařský dohled," prozradila staniční sestra dětského oddělení Jana Blažková. 

Tyto děti měly různý stupeň nezralosti a s tím souvisejících možných obtíží. Jde o skupinu malých pacientů, která má své specifické zdravotní, psychické a i výchovné problémy.

„Péče o tyto děti má vysoké nároky na kvalitu a komplexnost. Následná péče by měla zahrnovat péči o fyzické zdraví, včasnou rehabilitaci hybnosti a smyslů, je-li třeba. Musí zahrnovat péči o rodiče, kteří předčasným porodem a bojem o život dítěte, utrpěli různě hluboké trauma. Má zahrnovat další péči o zdravý psychosociální vývoj dítěte v kontextu rodiny a školy,“ zdůraznila primářka.

Pacientská skupina nedonošených dětí a zachráněných těžce nemocných novorozenců se vyčlenila i tak, jak počet přežívajících miminek roste. „V současnosti jde téměř o více než 8 procent dětí nízké porodní hmotnosti, asi 10 000 rodin ročně. Na světě se ročně narodí asi 16 milionů nedonošených dětí,“ upřesnila primářka. Proto byl 17. listopad vyhlášen dnem předčasně narozených dětí. V rámci připomínky palčivosti péče o tyto děti a jejich rodiče se uskutečňuje tradiční řetěz akcí v Česku.

17. listopadu si připomínáme nejen výročí sametové revoluce, ale také Celosvětový den nedonošených dětí. K této příležitosti pořádá naše Oblastní charita Havlíčkův Brod ve spolupráci s Nemocnicí Havlíčkův Brod tradiční Bohoslužbu za děti do dlaně.Zdroj: Aneta SlavíkováJednou z akcí je i tradiční Bohoslužba za „děti do dlaně“ v kapli Ke cti Panny Marie v Antonínově Dole u Jihlavy. „Je prosbou za nedonošené děti, jejich rodiče a ty, kdo se o ně po porodu a celé následné roky starají. Novorozené dítě vstupuje do vztahů k rodině a okolí, dozrává do vztahu k sobě a hodnotám univerzálně lidským a člověka přesahujícím. Člověk je nejen bytostí tělesnou a rozumovou, ale veškerý jeho život se odehrává i v dalších rozměrech,“ vysvětlila primářka.

Bohoslužba, věnovaná nedonošeným dětem a jejich rodičům je připomínkou všech rozměrů života člověka. „Protože bez síly vzájemné mezilidské pomoci a někdy i pomoci osudu péče dlouhodobě vyčerpává, vede k slzám, narušeným vztahům a bolesti. Má být výrazem naděje, prosbou a poděkováním. Je věnována všem, kteří provázejí dítě od okamžiku předčasného porodu až po roky dalšího vývoje a jsou průvodci rodičů na jejich cestě nejistoty, obav i radosti,“ konstatovala Weberová.