Sociální zařízení, Domovy pro seniory, neziskové organizace pečující o handicapované se rozhodly zapojit do tradičního podzimního projektu Týden sociálních služeb.

Exkurze s vůní jablečného moštu

Den otevřených dveří připravil Domov pro seniory Havlíčkův Brod ve svých zařízeních v Břevnici, U Panských a v areálu nemocnice v Husově ulici. Akce začínají 5. října. „Hned v pondělí budeme provádět v našem zařízení v Břevnici moštování jablek z vlastní úrody," informovala ředitelka Hana Hlaváčková.

Hned druhý den v úterý se budou moci návštěvníci Domova pro seniory v areálu nemocnice zúčastnit rytířských her, v plánu je projížďka kočárem. Středa je v Domově U Panských věnována tradičnímu posvícení, při té příležitosti si mohou návštěvníci celé zařízení prohlédnout. Pozadu nezůstane i Domov pro seniory Reynkova. „Na úterý 6. října jsme připravili Den rodin. Rodiny našich obyvatel si mohou prohlédnout naše zařízení a podívat se, jaké služby nabízíme. Ve středu 7. října se v Senior Pointu koná beseda pro rodiny, které pečují o nemocné příbuzné a seniory. Přítomná lékařka jim poradí, jak při péči správně postupovat i na jaké kompenzační pomůcky mají nárok," upřesnila ředitelka Magdalena Kufrová.

Setkání s rodinami a kulturní program připravil pro svoje obyvatele Domov ve Zboží u Habrů, který pečuje o mentálně muže. „V úterý plánujeme v našem domově setkání obyvatel s rodinami. Ve čtvrtek nám městečko Habry zapůčilo zdarma kulturní sál. Uspořádáme tam taneční zábavu a kulturní program. Pozvali jsme obyvatele i dalších pěti podobných zařízení," sdělil ředitel Josef procházka.

Zodpovědná služba

Týden sociálních služeb ČR je projekt tradičně vyhlášený Asociací poskytovatelů sociálních služeb ČR (APSS ČR) a Ministerstvem práce a sociálních věcí (MPSV) trvá až do neděle a nabízí řadu aktivit, jejichž společným cílem je představit veřejnosti náročnou a zodpovědnou práci desetitisíců zaměstnanců sociálních služeb.

Ti pomáhají řešit nepříznivou sociální situaci přibližně 700 tisícům uživatelů z řad seniorů, osob se zdravotním postižením či osob ohrožených sociálním vyloučením, a to formou, která zachovává lidskou důstojnost, ctí individuální potřeby a posiluje schopnost začleňování do společnosti v přirozeném sociálním prostředí.