Fyzické koledování je nyní zakázáno do desátého ledna, přesto se Oblastní charita Jihlava snaží, aby lidé o tradici nepřišli úplně. „Tři králové za vámi však zavítají a zazpívají, alespoň virtuálně, a to v rámci klipu na webu Tříkrálové sbírky,“ uvedl koordinátor Tříkrálové sbírky Roman Mezlík.

Přispívat na pomoc nemocným, handicapovaným, seniorům, matkám s dětmi v tísni a dalším jinak sociálně potřebným skupinám lidí je v letošním roce možné od prvního ledna. Způsobů je hned několik. Z pohodlí domova lze peníze virtuálně vhodit do on-line pokladničky na webu Tříkrálové sbírky, převodem na účet 66008822/0800 s variabilním symbolem 77706500 nebo pomocí dárcovské SMS.

V krajském městě Vysočiny je tradiční pokladnička umístěná v sídle charity za kostelem svatého Jakuba na Jakubském náměstí. Lidé k ní mohou zavítat denně od sedmi ráno do tří odpoledne až do čtyřiadvacátého ledna. „Informace o umístění dalších pokladniček v obcích jsou na webových stránkách www.jihlava.charita.cz,“ dodal Mezlík.

Charita veřejnost prosí, aby se zapojila i v letošním roce, třebaže ji tři králové nenavštíví. „Pojďme společně pomoci rodinám a lidem v nouzi. Právě v období epidemie koronaviru je každá koruna potřebná a pomůže dobré věci,“ uzavřel Mezlík a předem poděkoval všem dárcům za štědrost.