„Technický stav sochy byl  již velmi špatný, vyžadoval takřka okamžitý zásah. Pískovcový kámen byl zvětralý, drolil se a některé části chyběly,“ konstatoval starosta Pavel Královec. 

Obnova sochy zahrnovala přípravné práce, hrubé a jemné čištění s použitím restaurátorských přípravků, odsolování a modelaci. Došlo k opravě a pozlacení kovových prvků.

Městys na opravu sochy získal dotaci. Socha pochází přibližně z první poloviny 18. století, je možné, že je i starší. To by podle starosty ale vyžadovalo hlubší badatelský průzkum. Datum na podstavci uvádí rok 1803.