Při převozu bylo potřeba dbát velké opatrnosti, mnohdy chyběly jen centimetry od vývěsních štítů, pouličních lamp nebo balkonů.

Tribuna se k zimnímu spánku uloží v areálu technických služeb.