„Máme tady nový systém, který zavádíme od ledna. Komunální odpad budeme svážet jednou za čtrnáct dní místo jednou týdně, jak tomu bylo doteď. Občanům za to nabízíme lepší možnost třídění separovaného odpadu. Přeci jen v komunálním odpadu je stále velké množství odpadu, který je dále využitelný, ať už to jsou plasty, bioodpad a podobně,“ sdělil starosta Chotěboře Tomáš Škaryd.

Tříděný odpad budou vyvážet jednou měsíčně. „Lidé si na základě smlouvy o výpůjčce zdarma vyzvednou nádoby, které budou moci mít doma. Separovaný odpad se bude vyvážet jednou za měsíc, protože ty nádoby jsou dostatečně velké. Na plast a bioodpad mají 240 litrů a na papír 120 litrů,“ upřesnil Škaryd.

Celkem město rozdá dva a půl tisíce nádob. „Tuto záležitost jsme financovali z projektu, který jsme získali ze státních fondů životního prostředí. Nakoupili jsme 2 500 nádob na separovaný odpad. Bude to pro lidi taková lepší služba, že nebudou muset docházet do separovaných kontejnerů, které máme po městě. Hnízda po městě ale nerušíme,“ slíbil Škaryd.

„Samozřejmě jsme k tomu měli besedy s občany a někteří argumentovali tím, že v zimním období jim tvoří velkou část odpadu popel a že jim to nebude stačit. V tomto případě si samozřejmě mohou přikoupit další nádobu na bioodpad a poplatek jim to nijak nezvýší. Je to na každém, jak to bude řešit. Věřím tomu, že by ta nádoba na 14 dní měla stačit, ale samozřejmě záleží i na tom, jak je rodina početná,“ nastínil Škaryd.

Nádoby, které si mohou občasné vyzvedávat už nyní na technické a lesní správě, jsou využitelné zejména pro rodinné domy. „Je to dobrovolná aktivita a záleží na každém, jestli tuto nabídku využije. Věřím, že zájem bude,“ doufá Škaryd.
Menší problém by mohl nastat naopak u bytových domů. „Tam se to bude muset řešit individuálně, protože na některých místech se nádoby nedají přidat. Tam třeba bude docházet k tomu, že budeme i nadále vyvážet jednou týdně. Ale to bude po nějaké době, kdy si ověříme ten stav a uvidíme, jestli to bude nutné, nebo ne,“ zamyslel se starosta.

„Schvalovali jsme také obecně závaznou vyhlášku, která upravuje poplatek za odpad. Rozhodli jsme, že od poplatku budeme osvobozovat všechny do patnácti let věku. V současné době bylo osvobozené jen každé třetí narozené dítě a ostatní měly poloviční poplatek. Je to taková významná změna a zároveň systémová záležitost, protože chceme podpořit rodiny s dětmi,“ pověděl Škaryd.

Nový bude i poplatek za odpad. „Došlo k navýšení poplatku z částky 480 korun na 528 korun na osobu za rok. Tato cena je daná růstem nákladů, ale i tak musím říct že naše město patří v rámci Vysočiny k městům s nejnižším poplatkem za komunální odpad,“ vyzdvihl Škaryd.