Na snímku vidíte ředitelku oblastní charity Annu Blažkovou (v popředí) a její asistentku Renatu Novotnou. Počítání peněz se ještě zúčastnila koordinátorka Tříkrálové sbírky Jana Dománková.

Se sčítáním pracovnicím charity tentokrát výrazně pomohla i třídička a počítačka mincí, kterou jim zapůjčili Kateřina Kernová a Juraj Švec.

Vybrané peníze pomohou potřebným lidem, díky sbírce bude možné podpořit i celou řadu projektů sociálního charakteru.

Aneta Slavíková