V havlíčkobrodském a humpoleckém vikariátu bylo vybráno 1 818 323 korun.

Hlavním cílem sbírky bylo získat peníze na vybudování místa pro třídění, skladování, opravu darovaného šatstva, vybavení domácnosti a nábytku v Humpolci. Na tyto práce by chtěla Oblastní charita Havlíčkův Brod zaměstnat ženy i muže, kteří jsou téměř nezaměstnatelní, a to z důvodu péče o děti. Rodič je sám, bez příbuzných a nemocnost dětí mu znemožňuje udržet si práci. Bylo by možné tímto dát nárazovou práci také klientům charitních služeb. Samozřejmě se nezapomíná ani na přímou pomoc potřebným, dofinancování služeb Oblastní charity Havlíčkův Brod a podporu projektu Adopce na dálku.

„Částka, kterou se podařilo vybrat, ukazuje na několik skutečností. Nejzřetelněji se ukazuje štědrost lidí. Dále se za ní skrývá mnoho hodin práce, spousta nachozených kilometrů a zřejmě i starostí se zajištěním hladkého průběhu koledování, které neslo na svých bedrech mnoho dobrovolníků. Všichni se začátkem ledna starali o to, aby do domácností ve více než 130 obcích a městech našeho regionu zavítali alespoň na chvíli Tři králové a popřáli štěstí, zdraví, dlouhá léta. Tímto bych všem koledníkům chtěla za Oblastní charitu Havlíčkův Brod poděkovat, vážíme si jejich úsilí a nasazení, které věnovali Tříkrálové sbírce. Poděkování patří také všem, kteří přispěli do Tříkrálové sbírky," uvedla koordinátorka sbírky Jana Dománková.

Veškeré finanční prostředky putují na konto Charity ČR. 65 % se vrací příslušné farní či oblastní Charitě. 35 % slouží Charitě k poskytnutí rychlé humanitární pomoci.