Její výtěžek je určen na nákup vozidel pro terénní služby Oblastní charity Havlíčkův Brod, dále na finanční zajištění služeb Oblastní charity Havlíčkův Brod a přímou pomoc potřebným. Tradičně Tříkrálovou sbírku doplní několik kulturních akcí.

Tři králové se již pošestnácté vydají do ulic měst a obcí se symbolickým dárečkem a poprosí o finanční příspěvek do označených a úředně zapečetěných kasiček. Všechny skupiny Tří králů doprovází plnoletý člověk, který má u sebe průkaz pověřující k provádění sbírky a osobní zodpovědnosti za svěřenou pokladničku. Další způsoby jak přispět do Tříkrálové sbírky najdete na www.trikralovasbirka.cz.

Výtěžek pomůže řadě projektů

„Většina našich služeb je poskytována v domácnostech klienta, proto budou finanční prostředky vybrané v roce 2016 využity na zakoupení automobilů do těchto služeb. Dále se budou finance z Tříkrálové sbírky podílet na naplňování poslání Oblastní charity Havlíčkův Brod a na projektu Adopce na dálku. Na jmenované účely schválené diecézní komisí použije 65 % výtěžku sbírky. Ta se vrací dané Charitě, která sbírku realizovala. Další část sbírky, a to 15 % využije na své projekty Diecézní katolická charita Hradec Králové, 10 % pomůže potřebným v zahraničí. Po 5 % jde pak na celostátní projekty a režii sbírky," vysvětluje Jana Dománková, koordinátorka Tříkrálové sbírky 2016.

Z výtěžku Tříkrálové sbírky 2014 bylo zřízeno Středisko charitní pomoci v Humpolci.

„Středisko bude třídit, opravovat a čistit ošacení, které bude následně k dispozici potřebným, především rodinám s dětmi. Ti zde budou moci získat i drobné vybavení do domácnosti, školní potřeby či hračky. Zaměstnanci budou především z řad uživatelů našich služeb, kteří jsou zejména z rodinných důvodů hůře uplatnitelní na trhu práce. Budou se zde prodávat výrobky z našich charitních zařízení. Středisko bude rovněž nabízet úpravu a opravu oděvů pro veřejnost, a to za úplatu," řekla při zářijovém otevření jeho vedoucí Lenka Hložková.

Jestliže se chcete (vy nebo vaše děti) zapojit do Tříkrálové sbírky, která se bude konat v Havlíčkově Brodě v sobotu 9. ledna 2016 od 9 hodin, kontaktujte paní Jitku Muzikářovou na telefonním čísle 734 267 292 nebo na e-mailu: sas@charitahb.cz. Také odpoví na vaše případné dotazy. Je možné hlásit se celé skupinky i jednotlivci (ať už dospělí nebo děti). Na děti čeká dáreček a možná si vykoledují i nějaké dobroty.

K Tříkrálové sbírce je připraven i doprovodný kulturní program. Jedná se o tuto čtveřici akcí. Tři králové přicházejí to je název akce, která zahájí Tříkrálovou sbírku v Humpolci v sobotu 9. 1. 2016 v 9.00 u děkanství na Horním náměstí.

Lidé zde budou moci zhlédnout živý betlém. Další akcí je Tříkrálový koncert v sobotu 9. ledna 2016 od 18 hodin v Kostele Narození sv. Jana Křtitele v Přibyslavi. Zazní vánoční skladby od hudebníků z Přibyslavi a Malé Losenice. Vstupné bude dobrovolné do tříkrálové pokladničky.

Představení Čtvrtý z mudrců završí Tříkrálovou sbírku v neděli 10. ledna 2016 ve 14 hodin v Sázavě u Žďáru nad Sázavou. Tříkrálový koncert hudebního sdružení Tucet v Humpolci začne v neděli 10. ledna 2016 od 16 hodin v koncertním sále místní ZUŠ.

Hana Fikarová