Jak po schůzce v Hradci Králové, která se uskutečnila 20. října, uvedla koordinátorka sbírky v OCH HB Bc. Jana Dománková, i pro havlíčkobrodskou Charitu je důležitá nejen vybraná částka, ale hlavně lidský rozměr. „Je velmi podstatné, že naši koledníci přináší rodinám požehnání, ať jsou jejich blízcí zdraví, šťastní a ať se jim daří. I proto se chceme opět zaměřit na předání tohoto poselství," shodla se havlíčkobrodská koordinátorka s ostatními účastníky královéhradeckého setkání.

Zároveň ale zdůraznila důležitou roli vybraných peněz, neboť každá korunka pomáhá. Loni se v havlíčkobrodském a humpoleckém vikariátu v celkem 429 úředně zapečetěných pokladničkách ukrývala rekordní částka – 2 021 857 korun. Systém je takový, že 65 procent z vybrané částky se vrací zpět Oblastní charitě Havlíčkův Brod. Tyto peníze pomáhají lidem v regionu, kteří se ocitli v nepříznivé životní situaci.

„Tentokrát chceme přispět na svozy klientů do charitních zařízení a zpět do jejich domovů, na poskytování různých druhů terapií, jako je například canisterapie či hippoterapie, a také na vzdělávání pracovníků zaměřené právě na realizaci terapií. Vedle toho bychom chtěli nakoupit kompenzační pomůcky do charitní půjčovny v Havlíčkově Brodě a v Humpolci a zároveň zajistit možnost dopravy těchto pomůcek přímo ke klientovi," vyjmenovala Jana Dománková, kam poputují darované peníze z nadcházející Tříkrálové sbírky.

Dalších patnáct procent z celkové částky využije na své projekty Diecézní katolická charita Hradec Králové. Deset procent bude pomáhat potřebným v zahraničí, pět procent pomůže celostátním projektům a zbylých pět procent pokryje režii sbírky. Součástí Tříkrálové sbírky jsou v řadě měst a vesnic také oblíbené doprovodné akce. Například v Humpolci je k vidění živý betlém, v Přibyslavi se koná Tříkrálový koncert a ve farnosti Velká Losenice a Havlíčkova Borová se hraje divadlo s názvem Čtvrtý z mudrců.

„Pro nadcházející Tříkrálovou sbírku jsme v podstatě žádné novinky nenaplánovali, zůstáváme u osvědčené tradice. I když jistá malá překvapení přece jen vymýšlíme, ale více prozradíme až později," usmála se tajemně Jana Dománková.

Tříkrálovou sbírku každoročně pořádá Charita České republiky. Skupinky koledníků, doprovodné akce i distribuci pokladniček organizují jednotlivé místní Charity, často ve spolupráci s farnostmi, školami či různými mládežnickými organizacemi. Letos se bude koledovat v termínu od 5. do 12. ledna 2017, a to opět s přesnými pravidly.

Jen s průkazkou

Skupinky, které navštěvují domácnosti, obvykle tvoří tři koledníci v dětském věku převlečení za bájné krále. Koledníky lze rozpoznat podle průkazky vystavené Charitou ČR a potvrzené příslušnou diecézní Charitou. Průkaz obsahuje podpisy odpovědných osob i razítko diecézní Charity. Údaje na průkazu koledníka musí souhlasit s údaji v jeho průkazu totožnosti, který si dárce může taktéž vyžádat.

Kasička, do které koledníci vybírají, musí být úředně zapečetěna příslušným městským či obecním úřadem nebo magistrátem. Číslo pokladničky musí souhlasit s číslem průkazky. Na kasičce je umístěna také nálepka se znakem Charity.

Říjnové setkání koordinátorů v Hradci Králové bylo ve znamení předávání si zkušeností a rad, které mohou přispět k hladšímu a atraktivnějšímu průběhu akce na všech místech královéhradecké diecéze.

Aneta Slavíková