Tuto letos již popatnácté organizuje Charita České republiky. 6. ledna ráno, v den kdy je podle kalendáře svátek Tří králů, se všichni koledníci sešli v kostele sv. Václava na mši svaté, při které jim kněz Tomáš Fiala mimo jiné popřál úspěšnou koledu a posvětil křídy, kterými koledníci píšou na dveře příbytků do známé K + M + B, tentokrát s letopočtem 2015.

Od kostela potom vyrazilo 17 trojic v doprovodu dospělých osob s označenými a zapečetěnými kasičkami na koledu do ulic města a ostatních obcí farnosti. A co je účelem Tříkrálové sbírky, která vznikla na základě staré lidové tradice? Vše vysvětluje heslo Charity: „Výtěžek Tříkrálové sbírky je určen na pomoc těm, kteří si sami pomoci nedokážou kvůli stáří, nemoci, handicapu či nedobré sociální situaci."

Jiří Víšek