Do ulic se vydají koledníci třeba v Přibyslavi, Krucemburku či Ždírci nad Doubravou.

Výtěžek sbírky má podle Oblastní charity Havlíčkův Brod pomoci uskutečnit humanitární projekty v Indii, kryt náklady vzniklé při odstraňování následků povodní, požárů. Má pomoci ke koupi vozidla pro terénní služby Oblastní charity Havlíčkův Brod, má zajistit ostatní charitativní služby poskytované v působnosti charity i přímou pomoc potřebným. Ve Ždírci nad Doubravou a místních částech města vyjdou do ulic skupinky Tříkrálových koledníků, a to 8. až 10. ledna.

Skupinky tří králů s průvodcem, řádně zapečetěnou kasičkou a s logem Charity, budou procházet ulicemi, zvonit u dveří bytů a domů. Nabídnou příležitost předat dar pro potřebné a poprosí o příspěvek do kasiček s logem Charity. Všechny skupiny bude provázet plnoletá osoba, která bude mít u sebe průkaz pověřující k provádění sbírky.

Kasičky budou zapečetěné

„Zapečetěné kasičky budou také v prodejně COOP (bývalá Jednota) na náměstí 9. května a na podatelně městského úřadu. Zde můžou občané, kteří Tříkrálové koledníky nepotkají, příspěvek do kasičky vložit," sdělil místostarosta Ždírce Bohumír Nikl. V Přibyslavi a přidružených obcích vyjde v sobotu do ulic celkem 33 skupinek koledníků. „Skupinky budou mít k dispozici zapečetěné kasičky, jedna pokladnička bude dárcům k dispozici i v prostorách kostela," upřesnil místostarosta Přibyslavi Michael Omes. Večer v sobotu 9. ledna se uskuteční v přibyslavském kostele již tradiční Tříkrálový koncert. „Tříkrálové sbírky se hlavně v místních částech účastní většinou stále jedni a ti samí lidé.

Nejaktivnější jsou v tomto směru přibyslavští skauti. Bez jejich pomoci bychom se už neobešli," konstatoval Omes. Konkrétně v Přibyslavi má sbírka velký ohlas a tradici. V dobročinných kasičkách v Přibyslavi končí pravidelně vysoké finanční částky.

Ve stejnou dobu, v sobotu 9. ledna se bude Tříkrálová sbírka konat také v Krucemburku.