Takto reagovala při policejní kontrole Alena Hanzelová z Olomouce, která se s přáteli přijela na Vysočinu podívat na zatopené mosty, postavené v období protektorátu, a na nedotčenou krajinu v okolí vodní nádrže Želivka.

„V Borovsku je dokonce turistická značka, která lidem ukazuje, jak se ke starým dálničním mostům dostanou," ohradila se Hanzelová. Želivka se však nachází v ochranném pásmu prvního stupně, do kterého je přísný zákaz vstupu. I přesto policie a Povodí Vltavy každoročně chytí desítky lidí, kteří k vodní nádrži vyrazili na výlet, rybařit nebo se dokonce i vykoupat.

„Ochranné pásmo prvního stupně je vymezeno od hráze až po jez Tukleky. Všude jsou viditelné a pevné tabule s textem: Vodárenská nádrž. Pásmo hygienické ochrany prvního stupně. Nepovolaným vstup zakázán," namítl mluvčí Povodí Vltavy Hugo Roldán. Ten dodal, že na všech vjezdových cestách jsou uzamykatelné závory a značka zákaz vjezdu všech vozidel 
s dodatkovou tabulí.

„Všechny značky Povodí Vltavy pravidelně kontroluje a opravuje, takže tvrzení turistů, že nikde nejsou žádné značky, je mylné," konstatoval Roldán. Podotkl, že část ochranného pásma je dokonce oplocená, 
a to konkrétně celá hráz a navazující část levého břehu až pod obec Hulice. Podle Roldána Povodí Vltavy o turistické značce v Borovsku ví.

„Již několikrát byla našimi pracovníky odstraněna, ale 
i nadále je znovu a znovu instalována," vysvětlil Roldán. „Je potřeba také uvést, že Želivka patří mezi největší vodní nádrže ve střední Evropě 
a v současné době zásobuje celou Prahu pitnou vodou. 
Z toho důvodu má zásadní strategický význam a zároveň je prvkem kritické infra᠆struktury státu," zdůraznil.

Již dlouhou dobu se totiž vedou debaty a diskuse o tom, zda by k Želivce měl být umožněn volný přístup.

Velkým iniciátorem této změny 
je například europoslanec Tomáš Zdechovský (KDU-ČSL).

„Želivsko skrývá nádhernou přírodu a mezi turisty jde 
o vyhledávanou lokalitu. Je smutné vidět fakt, že místní lidé a turisté si krásu této 
oblasti nemohou prohlédnout zblízka. Ochranné pásmo, které je v okolí vodní nádrže, zakazuje jakýkoliv přístup. Bylo by vhodné vymyslet nějaké řešení za přispění a spoluúčasti všech příslušných orgánů," uvedl již dříve Zdechovský při debatě o možných změnách.

Na to mu však generální ředitel Povodí Vltavy Petr Kubala odpověděl, že smysl zákazu vstupu do ochranného pásma vodní nádrže je zcela zřejmý. „Je potřeba si uvědomit, že nádrž slouží jako zdroj pitné vody. V případě nějaké nehody nebo katastrofy by to mohlo mít fatální následky," konstatoval Kubala.

V případě nějaké katastrofy či teroristického útoku má 
samozřejmě státní podnik povodí vypracovaný havarijní plán, který je základním metodickým dokumentem pro řešení případně vzniklých havarijních znečištění.

Pravidelně také na vodní nádrži probíhají kontroly, a to jak ze strany povodí, tak i policie z Ledče nad Sázavou. Ti několikrát do měsíce vyjíždějí na vodní hladinu a kontrolují břehy.

Nově mají k dispozici hned dva policejní čluny. V případě, že někoho chytnou, jak se pohybuje kolem břehů vodní nádrže, řeší přestupek buď ústní domluvou, nebo blokovou pokutou.