V plánu bylo turistické značení, výstavba a rekonstrukce stezek pro turisty do šíře dvou metrů, značení významných přírodních míst, výstavba herních a naučných prvků. Dále například zřizování odpočinkových stanovišť, různých přístřešků, informačních tabulí a závor. Nicméně zastupitelé se museli nápadu vzdát.

Vzhledem k neutuchající kůrovcové kalamitě zatím nebude obec plány uskutečňovat, neboť podle starosty Pavla Chláda není obec Dolní Město schopna zajistit zdárný průběh projektu. Lesy kolem obce se vinou kůrovcové kalamity doslova mění před očima a za této situace se vedení obce jeví celý projekt lesní turistiky jako riskantní.