Oblastní středisko v Havlíčkově Brodě se do této kampaně zapojilo  také. V týdnu od 25. listopadu do 1. prosince pořádá výstavu ve vestibulu Krajské knihovny Vysočina.Výstava obsahuje  nejen informace o činnosti střediska, ale také fotografie z akcí, které pořádá středisko pro své klienty a jejich rodiny.Středisko rané péče v Havlíčkově Brodě, jako jeden z projektů Oblastní charity Havlíčkův Brod, nabízí odborné vedení rodičů při výchově a správné stimulaci jejich dítěte s cílem rozvinout jeho schopnosti. Poskytuje kvalifikované poradenství v oblasti speciálně pedagogické, psychologické a sociálně právní.