Zaštiťuje celkem třináct sociálních služeb, vedle nichž nabízí i další řádku služeb, do které patří Charitní ošetřovatelská služba, Půjčovna rehabilitačních a kompenzačních pomůcek, mateřská centra v Havlíčkově Brodě, Ledči nad Sázavou a ve Světlé nad Sázavou, Středisko charitní pomoci a Dobrovolnické centrum.

Oblastní charita Havlíčkův Brod v regionu působí již šestadvacet let. Na svém začátku budovala ošetřovatelskou a pečovatelskou službu, ovšem s postupem času se nabídka pomoci organizace rozrůstala a vyvíjela, což pokračuje i nadále.

„Naším posláním je poskytovat nejen sociální, ale také zdravotní, duchovní a humanitární služby lidem v nepříznivé životní situaci bez ohledu na rasu, původ či náboženské vyznání. Svou činnost zaměřujeme na podporu dětí a mládeže, matek i otců s dětmi, lidí s postižením, seniorů, jednotlivců i celých rodin,“ nastínila ředitelka Oblastní charity Havlíčkův Brod Anna Blažková.

Vladimíra Konečná čeká na chodbě havlíčkobrodského soudu rozsudek.
Podvodnice okradly desítky lidí. U soudu dostaly podmínku

Organizace rovněž usiluje o aktivní zapojení se do formování kulturního a společenského života ve svém okolí se zaměřím na tradice a osvětu veřejnosti v oblasti sociální problematiky. Mezi nejznámější akce patří tradiční Tříkrálová sbírka, dále také masopustní nebo svatomartinský průvod v Havlíčkově Brodě či rozličné výstavy, jarmarky, přednášky a besedy. Letos 15. září uspořádala za podpory města Havlíčkův Brod a dalších partnerů první ročník havlíčkobrodského festivalu sociálních služeb s názvem Bez bariér jsme si blíž, který sklidil velice pozitivní ohlas. Pozvání k účasti přijali také další poskytovatelé sociálních služeb v regionu.

„Často se ve své každodenní praxi setkáváme s tím, že se lidé o možnostech sociální péče dozvědí až v momentě, kdy ji akutně potřebují. Přitom kdyby o tom, na koho se mohou obrátit a že se vůbec mají na koho obrátit, věděli dříve, možná by spoustu okolností řešili jinak, efektivněji a byli by spokojenější. Proto jsme se rozhodli zrealizovat jakýsi festival, který lidem dokáže atraktivní formou přiblížit, kde jim s jejich problémy mohou profesionálně pomoci,“ vysvětlila Anna Blažková.

Havlíčkobrodská Charita je církevní neziskovou organizací a jako jedna z oblastních Charit patří k organizaci Charita Česká republika. V její nabídce sociálních služeb konkrétně figurují: Občanská poradna, jež poskytuje bezplatné a anonymní poradenství pro širokou veřejnost v nejrůznějších oblastech, dále nízkoprahová centra pro děti a mládež eNCéčko ve Světlé nad Sázavou a BAN! v Havlíčkově Brodě, která se podílejí na prevenci rizik spojených s dospíváním.

Dále to je Středisko rané péče zastřešující komplex služeb orientovaný na rodiny dětí s postižením nebo po komplikovaném porodu, Šipka – sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi, jejíž pracovníci dojíždějí do domácností s cílem pomoci zlepšit sociální situaci zejména s ohledem na nezaopatřené dítě, Charitní domov pro matky s dětmi v Havlíčkově Brodě a Humpolci poskytující dočasné zázemí a podporu matkám, či otcům s dětmi.

Obchod na vsi, ilustrační foto.
Starostům v Podoubraví se nelíbí, že vesnická prodejna má být i poštou

Patří tam i Centrum sociálních služeb Petrklíč v Ledči nad Sázavou, jakožto denní stacionář pro lidi s hendikepem a pro seniory, Chráněné bydlení Petrklíč v Ledči nad Sázavou pro lidi, kteří kvůli zdravotnímu či duševnímu onemocnění vyžadují pomoc druhých při samostatném bydlení, Sociálně terapeutická dílna v Ledči nad Sázavou pro klienty s lehkým či středním postižením, jejímž cílem je udržet a rozvíjet jejich pracovní návyky.

Pod Charitu spadá také také Astra – denní centrum pro seniory v Humpolci, což je denní stacionář pro seniory, Charitní pečovatelská služba a Centrum osobní asistence pro seniory a lidi s hendikepem, kteří mohou žít doma, ale kteří zároveň potřebují pomoc se zvládáním hladkého chodu domácnosti, a Domácí hospicová péče s nabídkou komplexní péče o umírající v jejich domovech.

Aneta Slavíková