„Účelem opravy je zlepšení technického stavu, zkvalitnění povrchu komunikace, a celkově tak prodloužení životnosti vozovky,“ přiblížil za ŘSD Martin Buček.

V pracovním úseku je částečná uzavírka a provoz je zde řízen kyvadlově světelnou signalizací. I proto se tady teď tvoří delší kolony. „Od září pak bude částečná uzavírka řešena pouze v úseku takzvaného posuvného pracovního místa,“ doplnil Buček.

Rekonstrukce je rozdělená do třech částí. „Silnici odfrézujeme v různé tloušťce, položíme nové vrstvy, opravíme nezpevněné krajnice, pročistíme příkopy a případně doplníme silniční ocelová svodidla. Nakonec obnovíme vodorovné dopravní značení a dle potřeby doplníme i to svislé,“ přiblížil Buček.

Omezení pak zmizí na podzim. „Uvedení silnice do běžného provozu je plánované v říjnu v závislosti na postupu stavebních prací,“ dodal Buček. Celkem tyto opravy vyjdou na téměř osmadvacet milionů korun.