Z rozpočtu Evropské unie je 75 procent, z rozpočtu České republiky se poskytuje 25 procent. Město Přibyslav zalesnilo díky tomu pozemek mezi obcemi Hřiště a Ronov nad Sázavou.

O pozemek neměl nikdo zájem. Půda byla nekvalitní, pozemek bylo těžké obdělávat, nikdo ho nechtěl ani do pronájmu, navíc pozemek navazuje na okolní lesy patřící městu Přibyslav. Z dotace bylo zalesněno 0,8 hektarů, z toho 0,3 hektaru pokryl smrk a 0,5 hektarů buk. Dotace je totiž přiznána jen na les smíšený obsahující buk. Smíšené lesy podle odborníků snáz odolávají různým kalamitám, hlavně kůrovci.