A co je důvodem stavby? Podle ředitelky Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) Jihlava Marie Tesařové stávající vedení trasy a technické parametry silnice I/34 v některých úsecích nevyhovují současné dopravní zátěži. Jedním z těchto míst je právě i část obce Pohled - Rouštany a prostor křižovatky se silnicí I/19.

„Z vypracované dokumentace EIA o posuzování vlivů na životní prostředí vyplývá, že z možných variant řešení je právě tato varianta jako nejpřijatelnější s ohledem na ochranu vodních zdrojů a bydlení," uvedl k zahájení výstavby generální ředitel ŘSD Jan Kroupa.

Sympozium. Brusiči z Čech a ze Slovenska předvedli své umění na Sympoziu broušení skla ve Světlé nad Sázavou. Součástí akce je také výstava vítězných prací předchozích ročníků v místní galerii Na Půdě.
Z čistého skla tvořili umělecké skvosty. Ve Světlé se předvedli nejlepší brusiči

Až stavba silnice skončí, bude tento úsek silnice Rouštany – Pohled mnohem bezpečnější než dosud. Část rozšířené silnice totiž povede přes nový most, který překlene Rouštanský potok. A nedaleko Pohledu bude pokračovat kruhovým objezdem v místě křížení se silnicí číslo 19 ve směru na Žďár nad Sázavou. Součástí stavby bude i náročná přeložka trasy místního vysokotlakého plynovodu.

„Samozřejmě jsme moc rádi, že nebezpečný úsek s klesáním a ostrou zatáčkou v Rouštanech definitivně zmizí. Doposud to nejvíce ohrožovalo právě řidiče z Pohledu, protože tam jezdí nejčastěji," uvedl pohledský starosta Milan Klement.
Oprava zmíněného úseku silnice číslo 34 plynule naváže na rekonstrukci stejné komunikace, kterou ŘSD v loňském roce provedlo mezi Havlíčkovým Brodem a odbočkou na Kyjov.

Stavba se nebude dělit na etapy, jak to bývá u podobných akcí zvykem, ale takříkajíc půjde v jednom sledu od předání staveniště po kolaudaci a uvedení do provozu bez přerušení. V úsecích, ve kterých přeložka silnice I/34 navazuje na stávající komunikace, bude stavba probíhat po částech při zachování silničního provozu. Na začátku úpravy (směrem od Havlíčkova Brodu) bude zřízena krátká objížďka.

„V místě stavby byl rovněž proveden záchranný archeologický výzkum. Tento průzkum odhalil pozůstatky pravěkých osídlení. Například se našlo vzácné štípané pazourkové jádro a drobný pazourkový úštěp. Podle archeologů jde o takzvané štípané kamenné industrie – nástroje pravěkých lovců a sběračů. Ty jsou s největší pravděpodobností dalším z dosud vzácných dokladů přítomnosti člověka v Posázaví a na Vysočině v dobách před příchodem prvních zemědělců do střední Evropy v době pozdního paleolitu. To znamená přibližně 10 000 – 8 000 let před naším letopočtem,“ uvedl mluvčí investora uvedené silniční stavby, jímž je Ředitelství silnic a dálnic ČR, Jan Rýdl.

Ilustrační foto
V červnu řidiče po Brodě potrápí uzavírky

Kromě povrchového sběru byla trasa obchvatu podrobena také systematické prospekci za pomoci detektoru kovů. Průzkum přinesl množství zajímavých nálezů. Z civilních předmětů jsou nejzajímavější mince, zdobené i nezdobené knoflíky, zdobený náprstek z 19. století a malá oválná brož vykládaná několika druhy kamenů. S největší pravděpodobností se jedná o drobnou osobní výbavu, průběžně ztrácenou cestujícími na trase Německý Brod - Ždírec - Hlinsko od novověku až do současnosti. V trase severní části obchvatu byly nalezeny dva odznaky z druhé světové války.

Stavba je navržena ke spolufinancování v rámci Operačního programu Doprava 2014 - 2020 a bude spolufinancována z Evropského fondu pro regionální rozvoj.