Tradiční soutěž v jízdě s traktorem a vlekem je spojena i se Dnem otevřených dveří a začíná v areálu světelského učiliště v Zámecké ulici ve středu 11.5. v devět hodin.

Záštitu nad celou akcí, kterou Česká zemědělská akademie pořádá ve spolupráci se svými partnery, převzala Jana Fialová, radní Kraje Vysočina pro oblast školství.