Základní škola v Uhelné Příbrami patří mezi nejmenší na Vysočině. Má jen pět ročníků prvního stupně a navštěvují ji žáci nejen z Uhelné Příbrami, tedy i jejích místních částí Pukšice a Přísečno, ale třeba také z místní části sousedního Vilémova – Dálčic.

„Upřímně řečeno, já moc nechápu, proč rodiče nechtějí posílat svoje děti do základní školy přímo v místě, a raději je pošlou několik kilometrů do Chotěboře, což je hlavně v zimě poměrně náročná záležitost. Aspoň že mateřská škola je plná," povzdechl si starosta městyse Václav Jarolím (nezávislý). Do provozu školy investuje městys asi sedm set tisíc korun ročně.

Městys Uhelná Příbram se v minulosti snažil zajistit vyšší počet žáků ve škole i tím, že nabízel rodičům, kteří budou posílat svoje děti do školy v Uhelné Příbrami, finanční dotaci. Městys se tak snažil dát rodičům určitou nabídku.

Školu chtějí udržet

Děti nastupující do mateřské školy dostaly příspěvek ve výši dva tisíce korun za školní rok. Žáci přicházející do první třídy dostali příspěvek ve výši pět tisíc korun za školní rok. Žáci nastupující do druhé až páté třídy dostali příspěvek ve výši dva tisíce korun za školní rok.

Příspěvky byly vyplaceny nadvakrát, na začátku každého pololetí.

„Někdo asi řekne, že jsme si děti kupovali. Bohužel, dnes je vše o penězích. My chceme, aby naše škola fungovala a nemuseli jsme ji časem zavřít. Nečekali jsme, že tímto způsobem získáme desítky dětí, byli jsme vděčni za každého jednotlivce," vysvětlil počínání zastupitelů starosta Jarolím. Jenže, jak dodal, dotace nepomohly. Úřad městyse tedy rozhodl, že dotace zruší. Městys do rekonstrukce školy investoval nemalé peníze. Budova má novou jídelnu, městys tam nechal pořídit moderní vybavení, například interaktivní tabule.

Podle starosty Jarolíma přitom výuka ve škole vesnického typu není o nic horší než školy ve městě.

„Ve venkovských školách je méně dětí, učitel má možnost se žákům individuálně věnovat, což v přeplněné třídě ve městě může být problém," poukázal starosta.

Základní škola v Uhelné Příbrami sídlí v budově, jejíž základní kámen byl položen 15. dubna 1878. Druhý stupeň tam byl zrušen v roce 2004, od té doby se děti od první do páté třídy učí ve dvou učebnách. Součástí školy je i mateřská škola, školní jídelna a družina.

Škola v Uhelné Příbrami je aktivně zapojená do sítě Tvořivých škol. Ve svém školním vzdělávacím programu využívá principy učení, které umožňují maximální zapojení všech žáků do výuky, pochopení a trvalé osvojení učiva a rozvoj logického myšlení. Žáci z Uhelné Příbrami se pravidelně účastní mezinárodní soutěže Matematický klokan a řeší úkoly srovnávacích testů KALIBRO a SCIO. Škola také zasílá výkresy dětí do různých celostátních i regionálních soutěží.

Aktivně podporuje charitativní sbírky, například pro fond SIDUS, CPK Chrpa a Život dětem. Děti jsou zapojené do sběru léčivých rostlin, starého papíru a účastní se celostátního projektu Recyklohraní nebo kulturních akcí v městysi.