Ve venkovních prostorách se točilo na grilu prasátko, na talířích byly sladkosti a pivko, víno, limo teklo proudem…

Nejprve vystoupil starosta obce pan Jiří Veselský, který přivítal občany a pozvané hosty – pana Pazderku ze Zboží (zajišťoval kompletní stavební práce), pana Tesárka z Ledče n.S. (zajistil výmalbu a renovaci parket) a omluvil pouze pana Dvořáka (sponzor SHD Kunemil), s proslovem, z něhož vyjímám:

„Chci poděkovat zastupitestvu za odvedenou práci v minulém volebním období. Navíc v letošním roce slaví SHD Kunemil 110. výročí od založení, bohužel se nám ale nepodařilo na okrsku ve Světlé n.S u nás letos prosadit konání okrskové soutěže. Můžeme se pochlubit s dokončenými projekty – oprava místní komunikace Na Obci, oprava vodojemu + el.přípojka a jeho oplocení, instalace úpravny vody, kolaudace vodovodu, vybudování zpevněných ploch před budovou OÚ a u hasičské zbrojnice, parkové úpravy a oprava pomníků a křížku na návsi, oprava místních komunikací a rekonstrukci sálu. Mimo naše aktivity se povedlo dokončit místní cesty C3 kLípě a C5 Malčínská cesta, které jsme převzali a nebo převezmeme od Pozemkového úřadu Havl.Brod. K tomuto bodu dodávám, že každý, kdo viděl na TV Prima tendenční reportáž o cestách, které nikam nevedou, si může udělat představu, jak jednoduché je zmanipulovat veřejné mínění! V reportáži nedostal prostor k vyjádření ani zástupce obce a ani zástupce PÚ, které spadá pod ministerstvo zemědělství…
A nyní přejděme ke slavnostnímu otevření sálu – původně jsme chtěli provést pouze zavěšení nových stropů a zbourání starých nevyužívaných komínů, ale při bouracích pracích se zjistilo, že stávající stropy jsou v dezolátním stavu, a proto jsme přistoupili ke kompletní rekonstrukci, včetně osvětlení. Dále jsme opravili i další přilehlé prostory. Děkuji i architektce paní Mojžišové, která nám připravila různé varianty úprav. V budoucnu plánujeme ještě instalaci rekuperační VZT, zateplení, výměnu oken a topení. Poděkování patří vám všem, kteří jste se podíleli na bouracích a dokončovacích pracech a na zvelebování obce. Odpracovány byly stovky hodin – vše zdarma!"
Poté následovalo slavnostní přestřižení pásky, které naráz provedli starosta Veselský, místostarosta Proněk a stavař Pazderka. Potom si všichni přítomní prohlédli zrenovované prostory.

Večer sál prodělal úspěšně první zatěžkávací zkoušku – konala se zde taneční zábava!

František Milichovský