První práce naplánovala radnice už na polovinu února, ale vše zastavily mrazy. Do oprav se zapojí také společnost Vodovody a kanalizace Havlíčkův Brod dohromady s energetiky. „Jedná se o kompletní rekonstrukci ulice v délce přes půl kilometru, která začíná v místě napojení na komunikaci první třídy na ulici Žďárskou a končí u lesa Na Kopanině v místě regulační plynové stanice,“ informoval starosta Nikl.

Lidé ve Ždírci se dočkají i nových parkovišť podél cesty v počtu sedmnácti, z toho jedno je pro lidi s postižením. Bezpečnost v ulici zvýší nové chodníky, přibude parkovací plocha pro autobusy. „Naproti lesu Na Kopanině vznikne parkovací plocha pro osobní automobily s celkovým počtem sedmadvacet parkovacích míst plus dvě pro řidiče s průkazem ZTP. V ulici dělníci vyznačí tři vyvýšené zpomalovací pruhy,“ doplnil Nikl.

V Havlíčkově Brodě je přesně vymezeno vyhláškou kam psi smějí jen na vodítku. Na pořádek dohlížejí strážníci.
Města přitvrzují. Vyhlášek psům vstup zakázán přibývá. Zakročil i Ždírec

Změní se i starý kanalizační systém. V ulici je jen jednotná kanalizace pro společný odvod srážkových a splaškových vod. Srážková voda zatěžuje podle Nikla systém čištění splaškových vod v čističce odpadních vod. Proto bude jednotná kanalizace přestavěna na kanalizaci splaškovou a dešťovou. Systém dešťové kanalizace odvede zachycené srážkové vody z komunikací směrem na vodoteč Jánský potok.

Proměna čeká i staré veřejné osvětlení. Jakmile opravy začnou, bude ulice pro cizí neprůjezdná, pro místní podle harmonogramu stavby. Práce na přestavbě komunikace vyhrála v soutěži firma z Hlinska.