Stavbu provede firma KVIS Pardubice a.s., která ve veřejné soutěži podala nejnižší nabídku. „Tato cyklostezka vyřeší bezpečnější propojení města s průmyslovou zónou. Jedná se o novou stavbu cyklostezky pro chodce a cyklisty v délce 510 metrů včetně výstavby veřejného osvětlení v celé délce cyklostezky,“ popsal stavbu bezpartijní starosta Ždírce Bohumír Nikl. Cyklostezka bude vybudována na pravé straně od silnice II/345 ve směru ze Ždírce nad Doubravou na Chotěboř v šířce 3 metry. Jak vysvětlil starosta Nikl, stezka bude začínat u kruhového objezdu a ukončena u vjezdu do areálu firmy Wolf systém.

„V dané lokalitě bylo nutné vykácet vzrostlou zeleň, která byla zdravotně ve velice špatném stavu. Jednalo se o 4 stromy vrby jívy, 17 stromů topolu černého, 3 stromy břízy bělokoré,“ konstatoval starosta. Za tyto stromy bude ale provedena náhradní výsadba 50 kusů listnatých stromů. Na výstavbu cyklostezky město dostalo dotaci z výzvy MAS Havlíčkův kraj. Jednalo se o výzvu z programu IROP z ministerstva pro místní rozvoj. Dotace je 5,775 milionů korun, celkové náklady projektu jsou 7,934 miliony korun.