Jedná se o úsek od křižovatky Havlíčkova, včetně nově vybudovaného kruhového objezdu, až po křižovatku s ulicí 5. května. Tato část však měla být, podle informací uvedených na stavbě, zprovozněna již 1. července.

„Ráda bych upozornila, že nešlo o oficiální ukončení prací, ale pouze o termín, který 
si dal sám dodavatel stavby 
v rámci harmonogramu, tedy společnost Berger Bohemia," vysvětlila Zdenka Pospíchalová, vedoucí oddělení majetku a investic města.

Vzhledem k tomu, že na stavbě došlo k problémům s podložím komunikace a inženýrskými sítěmi, přesunula dodavatelská firma částečné zprůjezdnění silnice až na 15. červenec.

Rekonstrukce druhé etapy průtahu městem je v kompetenci Kraje Vysočina, město Chotěboř se však na ní bude podílet výstavbou chodníků, parkovacích stání a veřejného osvětlení. Každý týden se zástupci investorů společně 
s dodavatelem i technickým dozorem scházejí na kontrolních dnech.

„Stavba víceméně pokračuje podle plánu, v průběhu se však vyskytly určité problémy s kanalizací a přeložkami inženýrských sítí. Není to však nic, co by mělo dramaticky ohrozit dokončení projektu v řádném termínu," uvedla Pospíchalová.

Komunikace by tak oficiálně měla být předána do užívání 30. září a celkový termín dokončení investiční akce města je stanoven na 30. října letošního roku.

V současné době musejí vozidla využívat objízdné trasy, které jsou výrazně vyznačené. Zejména ulicí Tyršovou a Železnohorskou však hojně projíždějí kamiony, i když je zde zákaz vjezdu nákladních aut nad 12 tun.

„Tyto problémy vnímáme," řekl ředitel městské policie v Chotěboři Jiří Novotný.

„Víme, jaká je situace, lidé jsou nervózní z objížděk, komplikuje se tím provoz, proto se nesnažíme jít za každou cenu cestou represí. Není to ale o tom, že bychom tuto skutečnost ignorovali. Už jsme rozdali několik pokut. Nejčastější reakcí řidičů je to, že si značky nevšimli. To je však opravdu pouze výmluva, značení je výrazné a je dobře vidět," doplnil Novotný.

Výstavba druhé etapy průtahu městem se vyšplhá přibližně na 35 milionů korun bez daně z přidané hodnoty, přičemž Kraj Vysočina i město Chotěboř si investici rozdělí asi na polovinu.

Erika Nováková